WARS S.A.

Główny Specjalista ds. Księgowości - Kierownik

WARS S.A.O firmie

WARS S.A.

Chłopickiego 53

Warszawa

WARS S.A. to firma usługowa istniejąca na rynku przewozów pasażerskich od 1948 roku.
Obsługujemy podróżnych w wagonach restauracyjnych, barowych, sypialnych i z miejscami do leżenia i Minibarach, świadcząc usługi gastronomiczne i hotelowe w pociągach.
WARS S.A. tworzy zespół doświadczonych ludzi, z doskonałą znajomością usług hotelarsko-gastronomicznych i zamiłowaniem do podróży.
 
Firma WARS S.A. poszukuje kandydata na stanowisko:
Główny Specjalista ds. Księgowości - Kierownik

Miejsce pracy: Warszawa – Olszynka Grochowska

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Zarządzanie, planowanie, organizowanie, koordynowanie, kontrolowanie pracy i realizacja zadań podległych Zespołów,
 • Reprezentowanie Spółki przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi właściwymi w zakresie administracji podatkowej m.in. ZUS, GUS, Urząd Skarbowy i inne,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (koordynacja audytu) i sprawozdawczości statystycznej Spółki,
 • Nadzór nad procesem inwentaryzowania składników aktywów i pasywów,
 • Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • Przygotowanie informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej,
 • Wsparcie merytoryczne w pracach nad budżetem Spółki,
 • Rozliczanie podatków i opłat, w tym dochodowego od osób prawnych i VAT, wpłaty na PEFRON oraz innych opłat związanych z działalnością Spółki, oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Analizowanie i proponowanie rozwiązań finansowych dotyczących przepisów wewnętrznych Spółki oraz programów informatycznych w zakresie rachunkowości, kontroli obiegu dokumentów księgowych,
 • Nadzór nad stosowaniem przepisów podatkowych przez właściwe jednostki organizacyjne Spółki,
 • Sporządzanie analiz przepisów podatkowych dla Zarządu Spółki, w tym pod kątem zamierzeń gospodarczych Spółki oraz wytycznych z zakresu stosowania prawa podatkowego w Spółce,
 • Współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole i audyty w Spółce,
 • Udział w przygotowaniu polityki rachunkowości,
 • Udział w przygotowaniu instrukcji obiegu dokumentów,
 • Udział w opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego Spółki,
 • Merytoryczny opis dokumentów księgowych bezpośrednio związanych z zakresem funkcjonowania zespołu księgowości i płac.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, ekonomia),
 • Co najmniej 2-3 lata doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości,
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu księgowości oraz rachunkowości finansowej (grupa 4/5),
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza programów Excel),
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność analizy, syntezy oraz konsolidacji danych,
 • Wysokie zdolności komunikacyjne i współpracy w zespole,
 • Zaangażowanie oraz nastawienie na realizację wyznaczonych celów.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę,
 • Opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie grupowe,
 • Dofinansowanie do karty sportowej Multisport,
 • Dofinansowanie do dojazdów do pracy,
 • Premie,
 • Możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Osoby zainteresowane naszą ofertą i spełniające postawione wymagania, prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku:
W temacie maila prosimy wpisać „Główny Specjalista ds. Księgowości - Kierownik”
 
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
 
Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WARS S.A. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ,,Główny Specjalista ds. Księgowości - Kierownik,,. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.”
 
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest WARS S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000029621, posiadająca REGON:000127479, NIP: 5250000222.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia dokumentów.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, podmiotowi danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
WARS S.A. to firma usługowa istniejąca na rynku przewozów pasażerskich od 1948 roku.
Obsługujemy podróżnych w wagonach restauracyjnych, barowych, sypialnych i z miejscami do leżenia i Minibarach, świadcząc usługi gastronomiczne i hotelowe w pociągach.
WARS S.A. tworzy zespół doświadczonych ludzi, z doskonałą znajomością usług hotelarsko-gastronomicznych i zamiłowaniem do podróży.
 
Firma WARS S.A. poszukuje kandydata na stanowisko:
Główny Specjalista ds. Księgowości - Kierownik

Miejsce pracy: Warszawa – Olszynka Grochowska

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Zarządzanie, planowanie, organizowanie, koordynowanie, kontrolowanie pracy i realizacja zadań podległych Zespołów,
 • Reprezentowanie Spółki przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi właściwymi w zakresie administracji podatkowej m.in. ZUS, GUS, Urząd Skarbowy i inne,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (koordynacja audytu) i sprawozdawczości statystycznej Spółki,
 • Nadzór nad procesem inwentaryzowania składników aktywów i pasywów,
 • Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • Przygotowanie informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej,
 • Wsparcie merytoryczne w pracach nad budżetem Spółki,
 • Rozliczanie podatków i opłat, w tym dochodowego od osób prawnych i VAT, wpłaty na PEFRON oraz innych opłat związanych z działalnością Spółki, oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Analizowanie i proponowanie rozwiązań finansowych dotyczących przepisów wewnętrznych Spółki oraz programów informatycznych w zakresie rachunkowości, kontroli obiegu dokumentów księgowych,
 • Nadzór nad stosowaniem przepisów podatkowych przez właściwe jednostki organizacyjne Spółki,
 • Sporządzanie analiz przepisów podatkowych dla Zarządu Spółki, w tym pod kątem zamierzeń gospodarczych Spółki oraz wytycznych z zakresu stosowania prawa podatkowego w Spółce,
 • Współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole i audyty w Spółce,
 • Udział w przygotowaniu polityki rachunkowości,
 • Udział w przygotowaniu instrukcji obiegu dokumentów,
 • Udział w opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego Spółki,
 • Merytoryczny opis dokumentów księgowych bezpośrednio związanych z zakresem funkcjonowania zespołu księgowości i płac.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, ekonomia),
 • Co najmniej 2-3 lata doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości,
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu księgowości oraz rachunkowości finansowej (grupa 4/5),
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza programów Excel),
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność analizy, syntezy oraz konsolidacji danych,
 • Wysokie zdolności komunikacyjne i współpracy w zespole,
 • Zaangażowanie oraz nastawienie na realizację wyznaczonych celów.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę,
 • Opiekę medyczną,
 • Ubezpieczenie grupowe,
 • Dofinansowanie do karty sportowej Multisport,
 • Dofinansowanie do dojazdów do pracy,
 • Premie,
 • Możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Osoby zainteresowane naszą ofertą i spełniające postawione wymagania, prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku:
 
Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WARS S.A. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ,,Główny Specjalista ds. Księgowości - Kierownik,,. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.”
 
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest WARS S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000029621, posiadająca REGON:000127479, NIP: 5250000222.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia dokumentów.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, podmiotowi danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W temacie maila prosimy wpisać „Główny Specjalista ds. Księgowości - Kierownik”
 
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne