Ta oferta pracy jest nieaktualna od 289 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. Modeli Wyceny

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 07.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie. Pracowników, którzy nie boją się wyzwań i projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy.
  Podejmij wyzwanie i twórz z nami #nowePZU.

  Dowiedz się więcej na pzu.pl/kariera-w-pzu.
  Główny Specjalista ds. Modeli Wyceny
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: 000005833


  Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

  • Tworzenie i modyfikację modeli wyceny instrumentów finansowych wg. wartości godziwej oraz efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. Przeprowadzanie ustaleń z podmiotami zewnętrznymi pośredniczącymi w procesie emisji, w zakresie prawidłowej interpretacji zapisów dokumentów emisyjnych. Przeprowadzanie uzgodnień z bankami depozytariuszami
  • Wyznaczanie wartości godziwej niepłynnych instrumentów finansowych na potrzeby wyceny bilansowej oraz Solvency II przez aktualizację parametrów używanych w modelach wyceny, w tym użycie odpowiednich krzywych stóp procentowych, referencyjnych wycen instrumentów finansowych a także innych specyficznych zmiennych dostępnych m.in. w serwisach informacyjnych (np. Reuters, Bloomberg).
  • Weryfikację kompletności i prawidłowości danych rynkowych używanych w modelach wyceny, w tym testowanie danych z zewnętrznych serwisów informacyjnych. Udział w tworzeniu i modyfikacji narzędzi kontrolnych procesu wyceny. Monitorowanie procesu otrzymywania wycen niepłynnych instrumentów finansowych otrzymywanych od dostawców zewnętrznych. Kontrolę poprawności tych wycen z użyciem modeli stosowanych w Grupie PZU i wyjaśnianie przyczyn ewentualnych rozbieżności
  • Udział w utrzymaniu i modernizacji systemu do wyceny lokat w zakresie funkcjonalności do wyceny niepłynnych instrumentów finansowych. Identyfikacja nowych potrzeb, kreowanie odpowiednich rozwiązań we współpracy z dostawcą systemu. Projektowanie i wykonywanie testów
  • Udział w przygotowywaniu materiałów na potrzeby odpowiedzi na pytania organów nadzoru, w tym biegłego rewidenta oraz KNF z zakresu wyceny niepłynnych instrumentów finansowych


  Od wybranej osoby oczekujemy:

  • Wykształecenia wyższego z zakresu Finanse i Rachunkowość; Matematyka finansowa, Statystyka, Ekonometria, Zarządzanie ryzykiem
  • Doświadczenia 2 letniego w obrzarze Analiza i modelowanie wycen instrumentów finansowych, zarządzanie ryzykiem, pomiar wyników inwestycji, rachunkowa ewidencja i wycena instrumentów finansowych
  • Umiejętności konstruowania modeli wyceny instrumentów pochodnych i korporacyjnych
  • Znajomości systemów Reuters i Bloomberg
  • Znajomości narzędzi programowania VBA oraz SQL
  • Znajomości rynku kapitałowego
  • Znajomości C++ i środowiska Matlab będzie dodatkowym atutem,
  • Podstawowa znajomość zagadnień księgowych związanych z ewidencja papierów wartościowych


  W zamian oferujemy:

  • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
  • Atrakcyjny system wynagradzania
  • Program profesjonalnych szkoleń
  • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
  • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach