Klauzula informacyjna


Administrator:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o , z siedzibą przy ul. Ligockiej 103, Katowice (40-568), jako pracodawca.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z Pełnomocnikiem Zarządu ds. ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected],
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 39

Warszawa

Grafika górna Gif

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby, która dołączy do zespołu i będzie reprezentować Spółkę jako:

Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania na stanowisku:

 • Nadzór właścicielski nad spółkami z Grupy Kapitałowej TFS,
 • Znajomość procesów biznesowych z uwzględnieniem grup kapitałowych,
 • Analiza sprawozdań finansowych, opiniowanie planów rzeczowo-finansowych, inwestycyjnych,
 • Udział w projektowaniu rozwiązań dla spółek zależnych z GK TFS.

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe na co najmniej stanowisku dyrektora – warunek konieczny (CV nie spełniające tego wymogu nie będą brane pod uwagę),
 • Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Spółek Handlowych i umiejętność ich zastosowania w praktyce,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Odporność na stres,
 • Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

Wybranemu Kandydatowi Oferujemy

 • Umowę o pracę,
 • Pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Ciekawe i rozwojowe projekty,
 • Pakiet socjalny do wyboru: prywatna opieka medyczna, karta MultiSport z dofinansowaniem, ubezpieczenie na życie, fundusz socjalny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem za pomocą przycisku Aplikuj.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
 

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o”.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby, która dołączy do zespołu i będzie reprezentować Spółkę jako:

Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego

Główne zadania na stanowisku:

 • Nadzór właścicielski nad spółkami z Grupy Kapitałowej TFS,
 • Znajomość procesów biznesowych z uwzględnieniem grup kapitałowych,
 • Analiza sprawozdań finansowych, opiniowanie planów rzeczowo-finansowych, inwestycyjnych,
 • Udział w projektowaniu rozwiązań dla spółek zależnych z GK TFS.

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe na co najmniej stanowisku dyrektora – warunek konieczny (CV nie spełniające tego wymogu nie będą brane pod uwagę),
 • Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Spółek Handlowych i umiejętność ich zastosowania w praktyce,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Odporność na stres,
 • Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

Wybranemu Kandydatowi Oferujemy

 • Umowę o pracę,
 • Pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Ciekawe i rozwojowe projekty,
 • Pakiet socjalny do wyboru: prywatna opieka medyczna, karta MultiSport z dofinansowaniem, ubezpieczenie na życie, fundusz socjalny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem za pomocą przycisku Aplikuj.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
 

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o”.

Ogłoszenie archiwalne