Oferta pracy

nr ref.: DB/19/2021
Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 reprezentowany przez Dyrektora. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] Klauzula informacyjna dostępna pod adresem: http://iw.lukasiewicz.gov.pl/kariera/rodopraca/
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

Główny Specjalista ds. Naukowo-Badawczych (Pion Badawczy)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut WłókiennictwaO firmie

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 17 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych, prac badawczych we współpracy z innymi pracownikami pionu badawczego i wsparcia,

 • inicjowanie projektów badawczych, przygotowywanie wniosków i koordynacja prac w tym zakresie,

 • twórcza działalność naukowa polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych na użytek praktyki,

 • wykonywanie badań przy użyciu specjalistycznej aparatury badawczej oraz przygotowywanie raportów z badań,

 • upowszechnianie wyników badań w formie publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz aktywny udział w konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach,

 • samokształcenie oraz stałe podnoszenie swoich kalifikacji,

 • prowadzenie działań we wdrażaniu wyników prac naukowo-badawczych oraz nowych metod/procedur badawczych,

 • udział w pracach organizacyjnych Ł-IW związanych z pracami badawczymi.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie (preferowane kierunki: włókiennictwo, inżynieria materiałowa, chemia, fizyka, elektrotechnika, elektronika) lub tytuł zawodowy magistra sztuki,

 • posiadanie minimum stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, (preferowane inżynieria materiałowa/włókiennictwo),

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych,

 • minimum 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym,

 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,

 • doświadczenie w kierowaniu i koordynowaniu projektów badawczych,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

 • czynny udział w życiu naukowym, w tym wystąpienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu,

 • kreatywność,

 • umiejętność budowania zespołu naukowego,

 • umiejętność realizacji badań w interdyscyplinarnych zespołach badawczych.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych, dostarczając na rynek produkty i technologie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Posiada akredytowane laboratoria badawcze, prowadzi procesy certyfikacji wyrobów włókienniczych i świadczy usługi w zakresie oceny zgodności odzieży ochronnej i rękawic (PPE), certyfikacji na znak Standard 100 by OEKO-TEX®, Bezpieczny dla Dziecka, Bezpieczny dla Niemowląt, Przyjazny dla Człowieka oraz certyfikacji zgodności wyrobów i usług z dokumentami normatywnymi.

Jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz - 32 instytuty badawcze zlokalizowane w 12 miastach w Polsce, które tworzą trzecią największą sieć badawczą w Europie.

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 17.05.2021 r.