Ta oferta pracy jest nieaktualna od 5 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. Oceny i Realizacji Projektów

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 16.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

   

  Obecnie poszukujemy Kandydatek/Kandydatów (2 osoby) na stanowisko:

  GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCENY
  I REALIZACJI PROJEKTÓW
  Miejsce pracy: Wrocław
  Nr ref: OP/WIB/2019

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Instytutem Sieci działającym pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii zamierza w 2019 roku uruchomić środki finansowe na realizację wieloletnich zadań badawczych w nowatorskiej formule określonej jako Wirtualny Instytut Badawczy (WIB). WIB dedykowany obszarowi biotechnologii medycznej, stanowić będzie formę organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym, zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników. Mechanizm WIB oraz zadania podmiotu zarządzającego WIB zostały określone w przepisach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

  Główne zadania i obowiązki

  • opracowywanie procedur, zasad, wytycznych wzorów dokumentów dotyczących przygotowywania i realizacji programu WIB oraz ich aktualizowanie
  • organizowanie i przeprowadzanie konkursów
  • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach
  • przeprowadzanie oceny formalnej wniosków o finansowanie
  • organizowanie prac ekspertów powołanych do oceny merytorycznej wniosków o finansowanie
  • ocena rzetelności, jakości i bezstronności ocen przygotowanych przez ekspertów
  • udział w procedurze odwoławczej
  • przygotowywanie list rankingowych i informacji o wyborze zespołów badawczych do dofinansowania w celu zatwierdzenia przez Dyrektora Instytutu Sieci
  • przygotowywanie i obsługa umów o finansowanie zespołów badawczych oraz aneksów do nich
  • rozliczanie zadań zespołów badawczych, w tym weryfikacja kwalifikowalności poniesionych wydatków, ocena formalna raportów z postępu rzeczowego i finansowego zadań badawczych, współpraca z działem księgowości w zakresie dokonywania płatności na rzecz zespołów badawczych
  • bieżący kontakt z liderami zespołów badawczych realizujących zadania badawcze
  • odzyskiwanie kwot finansowania niezależnie wypłaconych podmiotom, z których pochodzą lider i członkowie zespołów badawczych

  Kwalifikacje zawodowe

  • wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie
  • kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w podmiotach związane z przeprowadzaniem procedur naborów i ocen projektów finansowanych ze środków publicznych (zagranicznych, krajowych, regionalnych) lub rozliczania projektów, w szczególności naukowych i badawczo-rozwojowych
  • znajomość przepisów, zasad i procedur regulujących przyznawanie i wydatkowanie środków publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
  • umiejętność analitycznego myślenia, wnikliwego analizowania dokumentów i precyzowania na ich podstawie wniosków
  • umiejętność pracy w zespole, także interdyscyplinarnym, współdziałania i komunikatywność
  • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy
  • umiejętność pracy pod presją czasu i terminów
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
  • nienaganna postawa etyczna i wysoka kultura osobista
  • mile widziane ukończone szkolenia/studia podyplomowe z zarządzania projektami

  Kandydatom oferujemy

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat
  • możliwość rozwoju zawodowego w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów

  Dodatkowo

  • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
  • Zielone miejsce pracy
  • Dofinansowanie do urlopu
  • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
  • Darmowe miejsce parkingowe
  • Możliwość dojazdu PKP z centrum miasta (20 minut)

  Dodatkowo

  Czekamy na Ciebie!
  #PORTdlaTalentów

   Aplikacje należy przesyłać do dnia 6.05.2019 r. za pomocą przycisku Aplikuj w tytule wpisując nr ref.: OP/WIB/2019

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.


  lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):


  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.
  Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji.


  Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
  Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.