Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Specjalista ds. Ochrony Danych, Informacji Niejawnych oraz Spraw Obronnych

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej O firmie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Polna 40

Warszawa

Główny Specjalista ds. Ochrony Danych, Informacji Niejawnych oraz Spraw Obronnych

Data przyjmowania zgłoszeń do: 14.03.2021r. 

Data rozstrzygnięcia: 26.03.2021r. 

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz spraw obronnych i kryzysowych, w tym:

 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem informacji oraz sprawami obronnymi i kryzysowymi z właściwymi przepisami oraz opracowywanie w tym zakresie regularnych sprawozdań,
 • opracowanie i aktualizowanie dokumentacji z zakresu danych osobowych, informacji niejawnych, spraw obronnych i kryzysowych,
 • bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz spraw obronnych i kryzysowych pracowników i osób współpracujących,
 • prowadzenie dokumentacji wewnętrznej w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz spraw obronnych i kryzysowych,
 • kontakt z innymi podmiotami właściwymi w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz spraw obronnych i kryzysowych,
 • uczestnictwo w kontrolach oraz innych postępowaniach dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz spraw obronnych i kryzysowych,
 • przyjmowanie i reagowanie na zgłoszenia dotyczące naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz spraw obronnych i kryzysowych.

Od osób zgłaszających swoją kandydaturę oczekujemy:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych – preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe,
 • udokumentowane, minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku/stanowiskach obejmujących swoim zakresem:
  • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych,
  • pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
  • wykonywanie czynności związanych ze sprawami obronnymi i kryzysowymi;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz zadań obronnych i kryzysowych,
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji audytów ochrony danych osobowych,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
 • poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW – poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne",
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych, odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • umiejętność komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim,
 • obywatelstwo polskie.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • kontakt z przedstawicielami środowiska akademickiego;
 • możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe);
 • prywatną opiekę medyczną.
Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV 
za pomocą przycisku Aplikuj.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA: https://nawa.gov.pl/images/PO-WER/Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf


oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."


w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Ogłoszenie archiwalne