Główny Specjalista ds. organizacji i nadzoru

GRUDZIĄDZKI HOLDING KOMUNALNY S.A.O firmie

 • ul. Ratuszowa 1
  Grudziądz, kujawsko-pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło 6 dni temu
 • Specjalista

GRUDZIĄDZKI HOLDING KOMUNALNY S.A.

ul. Ratuszowa 1

Grudziądz

GRUDZIĄDZKI HOLDING KOMUNALNY S.A.

Główny Specjalista ds. organizacji i nadzoru

Miejsce pracy: Grudziądz

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

 • Opracowywanie oraz wdrażanie standardów i rozwiązań korporacyjnych
 • Wnioskowanie o przeprowadzenie czynności kontrolnych przez radę nadzorczą lub wnioskowanie o przeprowadzenie takich czynności przez powołanego w tym celu audytora;
 • Analiza i ocena wniosków skierowanych przez zarządy i rady nadzorcze spółek do zgromadzenia wspólników;
 • Bieżąca obsługa organów spółki ( Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników),
 • Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń wewnętrznych, poleceń, pism okólnych, instrukcji oraz ich aktualizacja,
 • Opracowywanie zakresów działania komórek organizacyjnych,
 • Sporządzanie szablonów umów, weryfikowanie i opiniowanie ich treści,
 • Sporządzanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyłonienia dostawców towarów, materiałów i usług. Analiza zgodności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 • Prowadzenie sekretariatu i kancelarii.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe – kierunek prawo lub administracja,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz grupy kapitałowej,
 • Doświadczenie w realizowaniu uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek prawa handlowego,
 • Znajomość zagadnień Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office i urządzeń biurowych,
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, dokładność, terminowość, inicjatywa w działaniu, otwartość na nowe obowiązki i wyzwania, umiejętność kierowania zespołem

Oferujemy:

 • interesującą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • wyrażenie zgody o przetwarzaniu danych osobowy

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez GHK SA zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.


Główny Specjalista ds. organizacji i nadzoru

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

 • Opracowywanie oraz wdrażanie standardów i rozwiązań korporacyjnych
 • Wnioskowanie o przeprowadzenie czynności kontrolnych przez radę nadzorczą lub wnioskowanie o przeprowadzenie takich czynności przez powołanego w tym celu audytora;
 • Analiza i ocena wniosków skierowanych przez zarządy i rady nadzorcze spółek do zgromadzenia wspólników;
 • Bieżąca obsługa organów spółki ( Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników),
 • Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń wewnętrznych, poleceń, pism okólnych, instrukcji oraz ich aktualizacja,
 • Opracowywanie zakresów działania komórek organizacyjnych,
 • Sporządzanie szablonów umów, weryfikowanie i opiniowanie ich treści,
 • Sporządzanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyłonienia dostawców towarów, materiałów i usług. Analiza zgodności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 • Prowadzenie sekretariatu i kancelarii.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe – kierunek prawo lub administracja,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz grupy kapitałowej,
 • Doświadczenie w realizowaniu uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek prawa handlowego,
 • Znajomość zagadnień Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office i urządzeń biurowych,
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, dokładność, terminowość, inicjatywa w działaniu, otwartość na nowe obowiązki i wyzwania, umiejętność kierowania zespołem

Oferujemy:

 • interesującą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • wyrażenie zgody o przetwarzaniu danych osobowy

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez GHK SA zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy