Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny specjalista ds. płac i finansów

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

Elektoralna 12

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Samodzielne naliczania wynagrodzeń w oparciu o stosowne przepisy prawa i regulaminu wynagradzania; sporządzanie list płac;

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilno-prawnych;

 • Rozliczanie świadczeń socjalnych dla pracowników;

 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11;

 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców, sporządzanie deklaracji ZUS;

 • Obsługę systemu kadrowo-płacowego w zakresie płac oraz programu Płatnik, PUE ZUS;

 • Przygotowywanie różnego rodzaju raportów oraz zestawień płacowych dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości;

 • Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników;

 • Współpracę z administracją skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi właściwymi instytucjami,

 • Bieżące monitorowanie zmian w przepisach z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz ich wdrażanie,

 • Obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych: ewidencja, naliczanie oraz terminowe odprowadzanie wpłat na PPK do instytucji finansowej,

 • Przygotowywanie zaświadczeń RP-7;

 • Kontrolę pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowych do zapłaty oraz sporządzanie przelewów bankowych,

 • Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne;

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. płac;

 • Bardzo dobra praktyczna znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych;

 • Znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych (preferowany moduł Płace Systemu Zarządzania Symfonia) oraz programu Płatnik;

 • Praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;

 • Samodzielność, systematyczność, obowiązkowość, komunikatywność;

 • Umiejętność organizacji pracy;

 • Umiejętności analitycznego myślenia;

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym brutto w kwocie od 5 500,00 do 6 000,00 zł plus dodatek stażowy zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania;

 • Wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji;

 • Pracę od poniedziałku do piątku;

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;

 • Pracę w miłej atmosferze;

 • Świadczenia z funduszu socjalnego.

O nas

Mazowiecki Instytut Kultury – instytucja kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego powołana w 2014 roku.

Jest to jednostka organizacyjna samorządu województwa mazowieckiego, której nadrzędnym celem działalności jest podnoszenie jakości życia kulturalnego na Mazowszu, prezentowanie najnowszych treści i form artystycznych, które poziomem i skalą trudności organizacyjnych wykraczają poza możliwości terenowych ośrodków kultury, a także eksponowanie dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji i ochrona polskiej odrębności kulturowej.