Główny Specjalista ds. Podatkowych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Marynarska 12, 02-674 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 08.08.2019
 • Ważna jeszcze 14 dni (do 07.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Pasjonują Cię podatki? Pragniesz w pełni wykorzystywać swoją szeroką wiedzę i potencjał?

   

  Jeśli choć raz odpowiedziałeś „tak”, to nasza oferta pracy z pewnością Cię zainteresuje!

  Główny Specjalista ds. Podatkowych
  Miejsce pracy: Warszawa

  Na co dzień będziesz:

  • Pracować w profesjonalnym zespole łączącym wiedzę i doświadczenie z zakresu podatków i księgowości,
  • Dokonywać analizy bieżących i przyszłych zdarzeń gospodarczych pod kątem ich skutków podatkowych,
  • Sporządzać opinie podatkowe, wnioski o interpretację wewnętrznych procedur dla celów podatkowych,
  • Opiniować pod kątem podatkowym umowy oraz inne dokumenty mające potencjalnie wpływ na procesy podatkowe spółki,
  • Wykorzystywać w praktyce swoją wiedzę oraz umiejętności komunikacyjne m.in. poprzez udział w projektach biznesowych jako ekspert podatkowy,
  • Dokonywać analizy projektowanych zmian w przepisach podatkowych pod kątem ich wpływu na działalność spółki oraz brać aktywny udział w konsultacjach społecznych,
  • Podejmować inicjatywy mające na celu usprawnienie procesów podatkowych,
  • Wspierać organizację w procesie raportowania schematów podatkowych (MDR).

  Szukamy Ciebie, jeśli:

  • Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo),
  • Masz 5-7 letnie doświadczenie w zakresie podatków (preferowane uprawnienia doradcy podatkowego),
  • Twoja znajomość przepisów podatkowych oraz zasad rachunkowości, w tym umiejętność ich interpretowania jest bardzo dobra
  • Znasz biegle język angielski,
  • Potrafisz myśleć analitycznie, szybko wyciągasz wnioski i łączysz różne informacje z wielu dziedzin,
  • Posiadasz rozwinięte zdolności organizacyjne i interpersonalne, w tym umiejętność pracowania w jednym czasie nad wieloma projektami,
  • Cechujesz się umiejętnością precyzyjnego, zrozumiałego komunikowania się z innymi osobami o różnym profilu zawodowym,
  • Jesteś osobą samodzielną, masz silną motywację wewnętrzną i chęć rozwoju m.in. poprzez zdobywanie nowych doświadczeń,
  • Potrafisz współpracować w ramach zespołu w dużej międzynarodowej korporacji.

  Twoje zaangażowanie jest dla nas superważne, dlatego w zamian proponujemy:

  • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy oraz możliwość pracy zdalnej,
  • Prywatną opiekę medyczną,
  • Dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin lub imienin,
  • Dofinansowanie do sportu / rekreacji,
  • Benefity socjalne / oferty pracownicze,
  • Bezpłatny parking,
  • Przyjazna atmosfera pracy w profesjonalnym zespole,
  • Narzędzia niezbędne do pracy: laptop, telefon.

  Przesłanie do spółki T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez T-Mobile w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa.
  2. T-Mobile wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
   1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO; w związku z przepisami Kodeksu pracy);
   2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   4. w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem T-Mobile jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
   5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz T-Mobile w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez T-Mobile, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile.
  6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
  8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
  10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.