Ta oferta pracy jest nieaktualna od 265 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 29.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  SGB-Bank S.A. zrzesza ponad 200 Banków Spółdzielczych w całym kraju i wspólnie z nimi tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową. Do podstawowych celów działalności Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej, jak również wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych. Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim kapitałem budowanym od pokoleń determinuje mocną pozycję Banków Spółdzielczych na rynku usług finansowych.

  SGB-Bank S.A. poszukuje do Centrali w Poznaniu sumiennej i dobrze zorganizowanej osoby do pracy na stanowisku:
  GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU
  Miejsce pracy: Poznań

  OSOBA TA BĘDZIE CZŁONKIEM ZESPOŁU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU (PPP i FT; AML/CFT).


  GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

  • Analizowanie transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • Nadzorowanie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez jednostki Banku;
  • Weryfikowanie i monitorowanie oceny ryzyka klientów Banku pod kątem ppp i ft;
  • Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientami;
  • Współpraca z GIIF i instytucjami zewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu ;
  • Nadzorowanie stosowania w Banku regulacji dotyczących programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  • Udzielanie wsparcia w zakresie ppp i ft Bankom Spółdzielczym.

  POSZUKUJEMY OSOBY:

  • Posiadającej min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
  • Posiadającej znajomość przepisów prawa związanych z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ;
  • Posiadającej umiejętność identyfikacji obszarów zagrożeń, typowania podejrzanych transakcji i dokonywania samodzielnych analiz;
  • Potrafiącej formułować wnioski i rekomendować najlepsze rozwiązanie analizowanego problemu
  • Potrafiącej pracować pod presją czasu;
  • Sprawnie posługującej się programami pakietu MS Office;
  • Preferowana znajomość programów SPERT oraz programów ppp i ft;
  • O pozytywnym nastawieniu do życia i pracy;
  • Umiejętność pozyskiwania informacji z baz danych do prowadzonych analiz będzie dodatkowym atutem.

  OFERUJEMY:

  • Interesującą, pełną wyzwań, samodzielną pracę w renomowanej firmie;
  • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach stałej umowy o pracę;
  • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • Pakiet socjalny (opieka medyczna, ubezpieczenia, program emerytalny, karta sportowa).
   
  Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (szczegółowe zawodowe CV + list motywacyjny) za pomocą przycisku APLIKUJ.
   
  W tytule wiadomości prosimy wpisać „Specjalista ds. ppp i ft”
   
  Dziękujemy za wszystkie aplikacje. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.
  aplikuj
  Warunkiem rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę SGB-Bankowi S.A. na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”
   
  Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

  Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 6 miesięcy od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w SGB-Banku S.A. procesów rekrutacyjnych."
   
  Klauzula informacyjna:
   
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) SGB-Bank S.A. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
   
  I. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058205, NIP 777-000-53-62, REGON 004848247, kapitał zakładowy: 303 846 600,00 zł (wpłacony w całości), zwany dalej „Bankiem”.
   
  II. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
  III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.
   
  IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

  Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.
   
  V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

  Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.
   
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
   
  VII. Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.