Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Główny Specjalista ds. Standardów Rachunkowości

GRUPA PZUO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 22 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Specjalista (Mid / Regular)
Główny Specjalista ds. Standardów Rachunkowości (rekrutacja prowadzona on-line)Numer ref.: 000010155


Twoje zadania:

 • aktualizacja zasad rachunkowości: zapewnienie spójności wewnętrznie obowiązujących standardów, zasad i procesów księgowych z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości,
 • opracowanie i aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących zasad rachunkowości, w tym planów kont dla systemów finansowo-księgowych, zasad wyceny i inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz pozycji pozabilansowych, zasad tworzenia odpisów,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych pod kątem zasad rachunkowości i ewidencji księgowej,
 • wspólpracuje w ramach organizacji przy tworzeniu nowych produktow ubezpieczeniowych/modyfikacji istniejących oraz zasad ich obsługi,
 • opracowanie zasad ewidencji i schematy dekretacji dla zdarzeń gospodarczych,
 • wdrażanie/rozwój systemów informatycznych, w których prowadzone są księgi rachunkowe,
 • opracowanie założeń merytorycznych dla interfejsów z systemów zewnętrznych do księgi głównej oraz sposobu testowania poprawności wdrażanych rozwiązań,
 • identyfikacja potencjalnych rozbieżności pomiędzy tworzonymi/modyfikowanymi procesami.


Czekam na Ciebie, jeśli:

 • masz 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów rachunkowości i/lub ubezpieczeń
 • posiadasz wykształcenie wyższe (Finanse / rachunkowość lub pokrewne)
 • znasz krajowe (ustawa o rachunkowości i wydane na jej podstawie akty wykonawcze) i międzynarodowe (MSR/MSSF) regulacje dotyczące obszaru rachunkowości
 • umiesz tworzyć procedury
 • znasz zagadnienia merytoryczne dotyczące procesów obsługiwanych w systemie finansowo-księgowym
 • znasz specyfikę działania zakładów ubezpieczeń, w tym procesów związanych z obsługą umów ubezpieczeń
 • wyróżniasz się umiejętnością analitycznego myślenia
 • umiejętność praktycznie zastosować wiedzę z zakresu rachunkowości oraz zasad działania zakładów ubezpieczeń w procesie tworzenia regulacji wewnętrznych i rozwiązań systemowych


Korzyści dla Ciebie:

 • umowa o pracę
 • atrakcyjny system wynagradzania
 • profesjonalne szkolenia zewnętrzne oraz udział w wewnętrznych programach szkoleniowych
 • opieka medyczna w PZU Zdrowie
 • program emerytalny i zniżki na wybrane produkty ubezpieczeniowe PZU
 • benefity pozapłacowe m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy