Ta oferta pracy jest nieaktualna od 302 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. Standardów Rachunkowości

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 29.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Cenimy ludzi z inicjatywą i pomysłem na siebie. Pracowników, którzy nie boją się wyzwań i projektów dużej skali. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozsądne godziny pracy.
  Podejmij wyzwanie i twórz z nami #nowePZU.

  Dowiedz się więcej na pzu.pl/kariera-w-pzu.
  Główny Specjalista ds. Standardów Rachunkowości
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: 000006624


  Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

  • Aktualizację zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w PZUSA/PZU Życie SA, zapewnienie spójności tych zasad z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości (PSR, MSR/ MSSF)
  • Opracowywanie i aktualizacje aktów dotyczących zasad rachunkowości, w tym w szczególności planów kont dla systemów finansowo-księgowych wykorzystywanych przez PZU SA/PZU Życie SA
  • Opiniowanie dokumentacji wytwarzanej przez komórki/jednostki organizacyjne PZU SA i PZU Życie SA pod kątem zgodności z zasadami rachunkowości; interpretacja obowiązujących przepisów prawa w zakresie rachunkowości dla jednostek/komórek organizacyjnych PZU SA/PZU Życie SA oraz dostawców systemów informatycznych
  • Opracowywanie zasad ewidencji i schematów dekretacji dla zdarzeń gospodarczych zdefiniowanych przez biznesowe jednostki/komórki organizacyjne PZU SA/PZU Życie SA w ramach obsługiwanych przez nie procesów, w celu zapewnienia danych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej ewidencji księgowej oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym
  • Udział w projektach/inicjatywach dotyczących, w szczególności wdrażania nowych produktów ubezpieczeniowych, wdrażania/rozwoju systemów informatycznych w zakresie zasad ewidencji mających na celu zapewnienie zgodności przyjętych rozwiązań informatycznych z zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych określonymi w ustawie o rachunkowości


  Od wybranej osoby oczekujemy:

  • Doświadczenia 5 letniego w obszarze Rachunkowości i Finansów lub Ubezpieczeń
  • Znajomości krajowych (ustawa o rachunkowości i wydane na jej podstawie akty wykonawcze) i międzynarodowych (MSR/MSSF) regulacji dotyczących obszaru rachunkowości
  • Znajomości zagadnień merytorycznych dotyczących procesów obsługiwanych w systemie finansowo-księgowym
  • Znajomości specyfiki działania zakładów ubezpieczeń, w tym procesów związanych z obsługą umów ubezpieczeń
  • Umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu rachunkowości oraz zasad działania zakładów ubezpieczeń w procesie tworzenia regulacji wewnętrznych i rozwiązań systemowych
  • Umiejętności analitycznego myślenia


  W zamian oferujemy:

  • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
  • Atrakcyjny system wynagradzania
  • Program profesjonalnych szkoleń
  • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
  • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach