Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Specjalista ds. Technicznych - Kierownik Działu Technicznego

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w KrakowieO firmie

 • Józefitów 16, Kraków
  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Józefitów 16

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • kierowanie działem technicznym;

 • prowadzenie całokształtu spraw technicznych związanych z działalnością i funkcjonowaniem Muzeum;

 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac inwestycyjnych, remontowych, budowlanych;

 • monitorowanie wskaźników realizacji projektów inwestycyjnych w okresie trwałości;

 • nadzorowanie całokształtu spraw związanych z gwarancjami budynków;

 • opracowywanie planów prac modernizacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych, przeglądów systemów i urządzeń zainstalowanych w obiektach Muzeum;

 • opracowywanie we współpracy z innymi pracownikami analizy systemów zabezpieczeń w obiektach Muzeum;

 • zarzadzanie okresowymi przeglądami stanów technicznych obiektów Muzeum, instalacji i urządzeń;

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją prac aranżacyjnych dla wystaw (montażu i demontażu wystaw);

 • prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów;

 • prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem stanu systemów zabezpieczeń w tym działania wszystkich instalacji alarmowych i przeciwpożarowych, instalacji i urządzeń niskoprądowych, SSWIN, BMS, automatyki budynkowej (wentylacja, klimatyzacja, instalacje elektroenergetycznych w tym systemów oświetlenia wystaw), instalacje telekomunikacyjne;

 • nadzór nad całokształtem spraw związanych ze środowiskiem informatycznym Muzeum w szczególności: wdrażaniem nowych technologii informatycznych; wypełnianiem obowiązków administratora sieci informatycznej; administrowaniem sieciami strukturalnymi, komputerowymi, utrzymywanie informatycznych baz danych, zapewnienie ciągłości dostępu do sieci oraz ich bezpieczeństwa;

 • nadzór nad prowadzeniem całokształtu spraw związanych z systemami AV w tym działaniem urządzeń i systemów audiowizualnych na wystawach oraz wydarzeniach organizowanych przez Muzeum.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne (minimum inżynierskie);

 • minimum 2- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku: kierowaniem działem/zespołem realizującym obsługę techniczną obiektów;

 • podstawowa znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych w zakresie obowiązków właścicieli/użytkowników budynków w okresie ich eksploatacji;

 • ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

 • ogólna znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń parlamentu europejskiego;

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;

 • umiejętność analizowania dokumentacji technicznych oraz kosztorysów;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętność budowania pozytywnych relacji.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w instytucji publicznej (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucji kultury na stanowisku kierowniczym związanym z obsługą techniczną obiektów);

 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych;

 • wykształcenie techniczne magisterskie;

 • wykształcenie uzupełniające; np. studia podyplomowe w zakresie zarządzania.

To oferujemy

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 • możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,

 • współpracę z prężnym zespołem.

Przedmiot naboru:

1. Główny specjalista ds. technicznych/kierownik działu technicznego;

2. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

3. umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.

Procedura naboru

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

• CV oraz list motywacyjny;

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

• Termin: do dnia 18.04.2021 r.

• Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

• Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Głównego Specjalisty ds. technicznych/kierownika działu technicznego w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: [email protected];

• Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

• Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone.

• Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

• Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

• Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

• Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.