Ta oferta pracy jest nieaktualna od 221 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny specjalista ds. technologii i materiałów

 • mazowieckie
 • Specjalista
 • 10.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma TPF Sp. z o.o. działająca w obszarze nadzoru nad projektami infrastrukturalnymi,
  poszukuje Kandydata na stanowisko:

  Główny specjalista ds. technologii i materiałów

  Lokalizacja: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ia – Wyszków – węzeł „Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 o długości ok. 12,99 km”

   

  Zakres obowiązków:

  • zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na etapie poprzedzającym wbudowanie materiałów i wyrobów;
  • wspieranie Inżyniera w czynnościach związanych z badaniami laboratoryjnymi sprawdzającymi jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania oraz jakość wykonywanych robót, poprzez planowanie i koordynację badań z laboratorium Zamawiającego;
  • formułowanie wniosków i zaleceń do realizacji robót;
  • wykonywanie czynności i zadań na budowie zgodnie z pełnioną funkcją;
  • weryfikacja oraz zatwierdzanie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów;
  • weryfikacja oraz zatwierdzania wniosków odbiór robót w zakresie materiałów oraz w zakresie zgodności z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych;
  • udział w przygotowaniu raportów, ekspertyz i sprawozdań wymaganych przez Spółkę lub Zamawiającego;
  • udział w Radach Budowy lub Radach technicznych, na które zostanie zaproszony przez Spółkę.

  Wymagania:

  1. Minimum 24 miesiące doświadczenia w badaniach laboratoryjnych materiałów budowlanych nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składani ofert.
  2. Minimum 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub lotnisk, w tym co najmniej jedno z tych zadań dotyczyło budowy lub przebudowy dróg lub ulic klasy min GP lub lotnisk obejmujących wykonanie nawierzchni z betonu cementowego na stanowisku/stanowiskach: Główny Technolog lub Inspektor Nadzoru ds. materiałowych lub Główny Specjalista ds. technologii i materiałów lub Inżynier ds. materiałowych lub Kierownik laboratorium lub Naczelnik Wydziału technologii

  CV w języku polskim prosimy przesłać za pomocą przycisku APLIKUJ

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”