Główny specjalista ds. ubezpieczeń

Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy

Targowa 25

Praga-Północ

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Koordynowanie oraz nadzór nad obsługą ubezpieczeniową komórek i jednostek organizacyjnych Spółki w zakresie:

 • Współpracy z komórkami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi TS w zakresie zawartych oraz zawieranych umów ubezpieczeń,

 • Współpracy z brokerem w zakresie zawartych oraz zawieranych za jego pośrednictwem umów ubezpieczeń,

 • Współpracy z komórkami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi TS w zakresie likwidacji szkód (majątkowych i komunikacyjnych),

 • Współpracy z brokerem w zakresie likwidacji szkód (majątkowych i komunikacyjnych),

 • Opracowywania części merytorycznej do wniosków zakupowych i przygotowywania dokumentacji do postępowań przetargowych na wybór ubezpieczycieli,

 • Prowadzenia spraw związanych z postępowaniami przetargowymi z zakresu ubezpieczeń,

 • Opracowywania instrukcji wewnętrznych z zakresu ubezpieczeń, w tym dla kolektorów oraz procedur likwidacji szkód w ramach programu ubezpieczenia,

 • Administrowanie i analiza danych szkodowych w zakresie posiadanych ubezpieczeń i zidentyfikowanych ryzyk.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe,

 • Doświadczenie na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań,

 • Znajomość rynku ubezpieczeniowego w zakresie obsługi m.in. ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia komunikacyjnego,

 • Wysoka kultura osobista,

 • Łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji,

 • Samodzielność i systematyczność w działaniu oraz umiejętność planowania pracy własnej,

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (podstawowym),

 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office/Office 360 (PowerPoint, Excel, Word, Teams),

 • Prawo jazdy kategorii B.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne