Ta oferta pracy jest nieaktualna od 2 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

 • Łozienica (pow. goleniowski), Goleniów, zachodniopomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-04-18

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Weber Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji zbiorników magazynowych i technologicznych oraz w budowie i montażu instalacji dla wielu gałęzi przemysłu na całym świecie. W związku z rozwojem możliwości produkcyjnych poszukujemy kandydata na stanowisko:
  Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

  Miejsce pracy: Goleniowski Park Przemysłowy - Łozienica (zachodniopomorskie)

  (nr ref.: UR/04/19)

  Zakres obowiązków:

  • prawidłowa eksploatacja oraz utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeń oraz całej infrastruktury technicznej i budynków;
  • aktywny udział w przeglądach technicznych, remontach oraz odbiorach maszyn i urządzeń;
  • wybór dostawców części zamiennych i podwykonawców usług z zakresu utrzymania ruchu;
  • nadzór oraz koordynowanie prac warsztatu zakładowego;
  • sporządzanie planu przeglądów maszyn wraz z organizacją i nadzorem przeglądów konserwacyjnych i dozorowych;
  • nadzór nad dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz nad zgodnym z prawem użytkowaniem wyposażenia technicznego i infrastruktury;
  • nadzór nad prowadzeniem ewidencji mienia firmy (narzędzia, elektronarzędzia, maszyny i środki transportowe);
  • współudział w projektach inwestycyjnych.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe/ średnie techniczne o profilu elektrycznym lub mechanicznym;
  • praktyczna znajomość instalacji elektrycznych, maszyn i urządzeń oraz korzystanie z dokumentacji technicznej;
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
  • posiadania aktualnych świadectw kwalifikacyjnych grup 1, 2 i 3 w zakresie eksploatacji i dozoru;
  • dobra znajomość przepisów BHP;
  • znajomość j. niemieckiego mile widziana;
  • umiejętność zarządzania pracą zespołu i komunikatywność;
  • umiejętność rozwiązywania problemów, konsekwencja w działaniu i orientacja na cel.

  Oferujemy:

  • stabilną i ciekawą pracę w międzynarodowym zespole;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • dofinansowanie kart MULTISPORT;
  • szkolenia językowe;
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • możliwość rozwoju zawodowego.
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszeń zawierających CV z zaznaczeniem numeru referencyjnego w temacie wiadomości za pomocą Aplikuj.

  Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Weber Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy przy ul. Produkcyjnej 5, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

  Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia o poniższej treści:
  „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Weber Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy przy ul. Produkcyjnej 5, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

  Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Weber Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy przy ul. Produkcyjnej 5.
  2. Może Pani/ Pan w każdej chwili skontaktować się z nami odnośnie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]
  3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Pani/ Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji, a w wypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 1 roku od daty przekazania nam danych.
  5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą pracownicy Działu Personalnego.
  6. Zebrane Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji między narodowej.
  7. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
  8. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów RODO.
  9. Wyrażenie przez Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest niezbędne do jej przyjęcia i rozpatrzenia (zgoda nr 1 poniżej). Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych w przyszłych rekrutacjach (zgoda nr 2 poniżej) nie jest obowiązkowe, jeżeli jej nie wyrazisz, nie będziemy przetwarzać Pani/ Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  10. Pani/ Pana dane nie będą w procesie rekrutacji przetwarzane w sposób zautomatyzowany.