Ta oferta pracy jest nieaktualna od 993 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. warunków radiacyjnych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 06.05.2015

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

top

PGE EJ 1 Sp. z o.o., jedna z firm największej Grupy Kapitałowej sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Spółka PGE EJ 1 jest spółką celową, odpowiedzialną  za przygotowanie procesu inwestycyjnego
oraz budowę  pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Spółka odpowiada za wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
PGE EJ 1 Sp. z o.o., jest w fazie  rozbudowy kompetencji oraz zespołu, niezbędnych do realizacji projektu inwestycyjnego o tak dużej skali.

 ELBIS Sp. z o.o., jedna z firm największej Grupy Kapitałowej sektora elektroenergetycznego
w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Do kluczowych zadań ELBIS Sp. z o.o. należy: pełnienie funkcji inwestora zastępczego (menedżera projektu/inżyniera kontraktu) i doradztwa technicznego przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności dotyczących budowy nowych bloków energetycznych, instalacji ochrony środowiska oraz modernizacji istniejących jednostek energetycznych, wykonywanie raportów z oceny środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji, raportów lokalizacyjnych inwestycji dla obiektów energetycznych, wykonywanie pomiarów wiatru, wykonywanie analiz produktywności i oddziaływania na środowisko projektowanych farm wiatrowych.

Spółka PGE EJ 1 oraz spółka ELBIS ogłaszają rekrutację na stanowisko:


Główny Specjalista ds. warunków radiacyjnych

Miejsce pracy: Warszawa
Nr. Ref. GKPGE/EJ/54/2015Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Przygotowywanie projektów badań
 • Ocena oraz weryfikacja analiz i wyników modelowania komputerowego rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych w wodzie, powietrzu i glebie przy normalnej pracy i w warunkach awaryjnych elektrowni jądrowej III generacji
 • Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem badań i analiz
 • Interpretacja i opracowywanie materiałów dotyczących rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych
 • Wizyty terenowe na obszarach badań
 • Uczestnictwo w spotkaniach projektowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • Współpraca z innymi komórkami merytorycznymi

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie: wyższe – fizyka, chemia radiacyjna lub kierunki pokrewne
 • Minimum 10 lat doświadczenia w modelowaniu komputerowym rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych
 • Znajomość obsługi programów i kodów numerycznych do analiz rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych w środowisku (np. WinMACCS/MACCS2, FLEXPART, CodeSaturne)
 • Bardzo dobra znajomość jednego z powszechnie używanych języków programowania
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną
 • Znajomość międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych dotyczących energii jądrowej
 • Znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i terminologii związanej z izotopami promieniotwórczymi i reaktorami jądrowymi
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność sprawnego pisania raportów, opracowań i publikacji

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie w analizach bezpieczeństwa reaktorów jądrowych
 • Doświadczenie w recenzowaniu prac naukowych i badawczych
 • Doświadczenie przy licencjonowaniu reaktorów jądrowych

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanych polskich spółkach
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansa na udział w unikalnym  projekcie inwestycyjnym
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w środowisku międzynarodowym

Oferty kandydatów zawierające cv,  list motywacyjny
proszę przesyłać
klikając w przycisk:

aplikuj

PGE EJ 1 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2, jako administrator danych, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany art. 221 § 1 k.p. tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE EJ 1 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.