Główny specjalista ds. zamówień publicznych

ORGMASZ Instytut Organizacji i Zarządzania w PrzemyśleO firmie

ORGMASZ Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle

Żelazna 87

Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” powstał w 1953 roku. Obecnie Instytut jest jednostką badawczo-rozwojową.

Dzięki prowadzonym pracom badawczym i wdrożeniowym oraz świadczonym usługom zapewnia wsparcie przedsiębiorstwom, jednostkom administracji publicznej i samorządowej, podmiotom naukowo-badawczym w skutecznym sprostaniu tym wyzwaniom.

Od 1 kwietnia 2019 roku Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej największej sieci badawczej w Europie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na

Główny specjalista ds. zamówień publicznychNumer ref.: Nr referencyjny DAO/ZP/07/2020

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielanie zamówień publicznych we wszystkich trybach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 • Organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznym regulaminem zamówień do 30 000 euro.
 • Dokonywanie weryfikacji dokumentów złożonych przez zespoły wnioskujące o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem formalnym.
 • Konsultacje i wsparcie pracowników w zakresie dokonywania zamówień.
 • Zamieszczanie dokumentacji dotyczącej postępowań stronie UZP, BIP IBE.
 • Prowadzenie rejestru wniosków o wszczęcie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych w tym agregacja zamówień.
 • Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych.
 • Przygotowywane projektów umów.
 • Prowadzenie korespondencji z wykonawcami zewnętrznymi, a także z organami publicznymi w zakresie prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
 • Organizowanie i prowadzenie postępowań w ramach usług społecznych i innych usług szczególnych na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Przygotowanie i udział w pracy Komisji Przetargowej.
 • Współudział w tworzeniu dokumentów i procedur wewnętrznych,
 • Udział w postępowaniach odwoławczych oraz skargowych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi oraz sądami i organami administracyjnymi.
 • Przygotowywanie dokumentacji oraz opracowywanie projektów wyjaśnień na potrzeby prowadzonych kontroli.
 • Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej.
 • Prawidłowe archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, administracja.
 • Mile widziane studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych.
 • Minimum 3-letnie praktyczne doświadczenie związane prowadzeniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego.
 • Doskonała znajomość przepisów obowiązujących w obszarze zamówień publicznych.
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne.
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Terminowość i dokładność.
 • Entuzjazm i zaangażowanie.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej.

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów
do dnia 20 lipca 2020 roku. Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 
Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: [email protected] lub na stronie www.orgmasz.pl

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy