Ta oferta pracy jest nieaktualna od 15 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 04.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na pracownika do
  Wydziału Administracyjnego
  na stanowisko:

  główny specjalista ds. zamówień publicznych

  Nr ref. CPE-WA-2/2019
  Liczba etatów: 1
  Miejsce pracy: Warszawa
   
  I. Główne zadania na stanowisku głównego – starszego specjalisty (uwarunkowane stażem pracy w zamówieniach publicznych)
  1. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówienia publicznego;
  2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w tym: przygotowywanie SIWZ, przygotowywanie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców, przygotowywanie ewentualnych wezwań do uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z ofertami przez wykonawców, przygotowywanie informacji o wyborze lub odrzuceniu wykonawcy/oferty, sporządzanie protokołów z postępowania, publikacja informacji na stronie CPE;
  3. Udział w pracach komisji przetargowej w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  4. Przekazywanie do publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a także do Bazy Konkurencyjności w przypadku zamówień bagatelnych;
  5. Reprezentowanie zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych;
  6. Obsługa postępowań prowadzonych na podstawie Regulaminu Zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro;
  7. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w ramach prowadzonych kontroli zamówień publicznych CPE oraz sprawozdań w zakresie zamówień publicznych;
  8. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych
  9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
  II. Wymagania
  1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przynajmniej 3 lata.
  2. Wykształcenie wyższe w zakresie zamówień publicznych, prawa, administracji.
  3. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, Kodeksu cywilnego.
  4. Umiejętność interpretacji i posługiwania się przepisami prawa.
  5. Dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel.
  6. Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, sumienność, umiejętność organizacji czasu własnego oraz koordynacji zadań.
  III. Wymagane dokumenty
  1. CV
  2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji według poniższego wzoru:

  Mając na uwadze przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 39A, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż:

  - administratorem moich danych osobowych zebranych na podstawie niniejszej zgody jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie;

  - zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji przez okres 6 miesięcy od dnia jego zakończenia;

  - mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

  Podanie danych osobowych w celu udziału w rekrutacji jest dobrowolne, jednak aplikacje niezawierające ww. oświadczenia nie będą rozpatrywane!

  Oferty w języku polskim oznaczone numerem referencyjnym, zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać w siedzibie 15 marca 2019 roku na adres:

  Centrum Projektów Europejskich
  ul. Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
   

  lub elektronicznie za pomocą przycisku Aplikuj

  IV. Informacje dodatkowe
  • Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz że nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  • Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
  • Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę według obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie.

  V. Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
  • ciekawą pracę w prestiżowej Instytucji
   
  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Centrum Projektów Europejskich (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Centrum Projektów Europejskich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
   
  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
   
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
   
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 2 miesięcy a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy.
   
  Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
   
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: [email protected]
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.