Oferta pracy

Główny Specjalista Ds. Zarządzania

HSW S.A.O firmie

 • Stalowa Wola

  Stalowa Wola, podkarpackie
 • Ogłoszenie wygasło 17 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja zadań powierzonych przez Dyrektora Biura Zarządzania Projektami.

 • Wsparcie Dyrektora w zarządzaniu pracą Biura.

 • Powoływanie i odwoływanie Kierowników Projektów oraz ich Zastępców (po uzgodnieniu z Zarządem HSW S.A.)

 • Przypisywanie projektów do Kierowników Projektów.

 • Ustalenie, koordynacja i rozliczanie stopnia realizacji zadań przez podległych kierowników.

 • Planowanie, kontrola i nadzór nad założonym budżetem Biura.

 • Kreowanie polityki biura w zakresie obowiązujących przepisów .

 • Kreowanie polityki prowadzenia projektów zgodnie ze standardami prowadzenia projektów.

 • Kreowanie polityki firmy (wspólnie z Zarządem HSW S.A.) w zakresie nowych/bieżących projektów.

 • Kreowanie polityki kadrowej biura (po uzgodnieniu z Zarządem HSW S.A.).

 • Pozyskiwanie informacji z pozostałych komórek organizacyjnych, przede wszystkim dotyczących postępów w realizacji projektu, w tym harmonogramów wykonania (produkcyjnych), zakupów (z kosztami), opracowania dokumentacji konstrukcyjnej oraz technologicznej, kosztów projektu, ryzyk związanych z realizacją projektu.

 • Raportowanie odpowiednio do Dyrektora Biura Zarządzania Projektami i do Dyrektorów Biur PGZ postępów w realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk projektowych wraz z propozycjami przeciwdziałania im.

 • Reprezentowanie Biura w kontaktach z kontrahentami i instytucjami.

 • Przygotowanie wstępnego opisu nowego projektu do dalszego procedowania przez Zarząd HSW.

 • Odpowiedzialność w zakresie:

 • Wykonywanej przez Kierowników Projektu pracy w ramach powierzonych projektów/zadań.

 • Przygotowanie i uaktualnienie przez Kierowników Projektu struktury podziału pracy.

 • Przygotowanie i uaktualnienie przez Kierowników Projektu harmonogramu projektu.

 • Planowania i uaktualniania przez Kierowników Projektu budżetu projektu oraz monitorowania budżetu we współpracy z działem finansowym.

 • Monitorowania przez Kierowników Projektu statusu projektu.

 • Monitorowania zarządzania stronami zaangażowanymi w projekt.

 • Monitorowania przez Kierowników Projektu ryzykiem projektu.

 • Wykonywanie zadań przypisanych do Kierownika Projektu dla projektów realizowanych osobiście.

 • Stałego i częściowego informowania Zarządu o kluczowych ryzykach (w tym nagłych problemów), mogących negatywnie wpłynąć na harmonogram i/lub budżet projektu.

 • Sumienna i staranna praca z troską o wysoką jej wydajność i jakość.

 • Stosowanie się do obowiązujących w HSW S.A. zarządzeń, przepisów prawnych oraz procedur instrukcji.

 • Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Dbałość o utrzymanie porządku i estetyki na swoim stanowisku pracy i w najbliższym otoczeniu.

 • Dbałość o należytą gospodarkę materiałową, właściwe wykorzystanie środków i przedmiotów pracy oraz środków finansowych.

 • Przestrzeganie zasad poprawnej współpracy.

 • Przestrzeganie zasad określonych Systemami Zarządzania zadeklarowanymi w Polityce Organizacji w zakresie obowiązującej dokumentacji.

 • Przestrzeganie wymagań Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu z Zagranicą (WSK).

 • Wykonywanie doraźnych poleceń przełożonego w zakresie prac biura.

 • Przestrzeganie regulaminu i dyscypliny pracy.

Nasze wymagania

 • Min. 2- 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym / dowolnego szczebla z wykorzystaniem praktycznych umiejętności organizacji pracy zespołu, mile widziane na stanowisku menadżera projektu z doświadczeniem w negocjacjach z partnerem krajowym i zagranicznym.

 • Wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane studia podyplomowe z obszaru finansów.

 • Czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej, w tym obcojęzycznej w zależności od projektu.

 • Rozumienie i analiza dokumentów finansowych.

 • Znajomość systemów klasy ERP – moduły do zarządzania projektem.

 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office, zwłaszcza Excel.

 • Praktyczna znajomość i wykorzystanie metodologii projektowych (Prince 2 Foundation lub inne pokrewne), mile widziany Prince 2 Practicioner.

 • Umiejętność budowania zespołu i zarządzania, delegowania zadań, egzekwowania i motywowania.

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zorientowanie na wynik.

 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

 • Umiejętność podejmowania decyzji.

 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

 • Otwartość na nowe doświadczenia.

To oferujemy

 • Pracę w renomowanej firmie o bogatej tradycji i doświadczeniu w oparciu o umowę o pracę.

 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

 • Stanowisko z perspektywą awansu.

 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach obowiązującego systemu szkoleń, w tym dofinansowanie studiów związanych z profilem stanowiska.

 • Dodatkowe benefity – opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i NNW.

 • Bogaty pakiet socjalny, również dla Twoich najbliższych (dofinansowanie wczasów, karnetów sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych i inne).

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • spotkania integracyjne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

HSW S.A.

Huta Stalowa Wola S. A. - przedsiębiorstwo z sektora produkcyjnego w obszarze wojskowości i budowania bezpieczeństwa narodowego, przełamująca bariery innowacji w przemyśle ciężkim, nagrodzona tytułem „ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – Lider HR 2019 roku”.

Przewiń do profilu firmy

Zainteresowanych zapraszamy

do przesyłania dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) za pomocą przycisku APLIKUJ

z wpisanym w temacie wiadomości nr referencyjnym: GP/03/2021 lub na adres:

Biuro Zasobów Ludzkich - Huta Stalowa Wola S.A.

ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola, Polska