Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Specjalista (Elektryk) w Biurze Gospodarczym

Najwyższa Izba KontroliO firmie

Najwyższa Izba Kontroli

Filtrowa 57

Warszawa

Najwyższa Izba Kontroli
poszukuje kandydata na stanowisko
głównego specjalisty (elektryka)
w Biurze Gospodarczym

Liczba lub wymiar etatu:
1
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wykonywanie zadań związanych z planowaniem i przygotowaniem robót inwestycyjnych oraz remontowych, bieżący nadzór nad ich realizacją, odbiory i rozliczanie robót - branża
  elektryczna - w budynku Centrali NIK oraz w budynkach Delegatur NIK na terenie kraju,
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad bieżącą konserwacją, przeglądami okresowymi i naprawami związanymi z zasilaniem elektrycznym urządzeń i instalacji, a w szczególności systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Centrali NIK w Warszawie,
 • bieżąca kontrola terminów wykonywania obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznych w budynku Centrali NIK, budynkach Delegatur NIK na terenie kraju,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrekcję Biura Gospodarczego NIK

Miejsce pracy:

Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (elektryczne),
 • uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej (bez ograniczeń),
 • uprawnienia branżowe SEP do nadzoru i eksploatacji,
 • dobra obsługa komputera (znajomość programów MS Office, Norma),
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • informacja o możliwym terminie rozpoczęcia pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Najwyższą Izbę Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko głównego specjalisty w Biurze Gospodarczym.
Życiorys, informację i oświadczenie prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 26 lutego 2021 r.

Ponadto informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami telefonicznie. Wszystkie dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą zniszczone.

W sprawach związanych z procesem zatrudnienia prosimy o kontakt telefoniczny z numerem: 
22 444 5458.

Ogłoszenie archiwalne