Oferta pracy

Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

PSE S.A.

 • Warszawska 165, Klarysew, Konstancin-Jeziorna
  Konstancin-Jeziorna, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna
 • rekrutacja zdalna

PSE S.A.

Warszawska 165

Klarysew

Konstancin-Jeziorna

Twój zakres obowiązków

 • sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne w tym przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie dokumentów i materiałów zawierających IN, nadzór nad właściwym oznakowaniem i ewidencjonowaniem dokumentów i materiałów zawierających IN, prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami i materiałami zawierającymi IN

 • przygotowywanie ocen poziomów zagrożeń i dokumentów związanych z przetwarzaniem IN

 • wsparcie Pełnomocnika ochrony IN/Koordynatora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w PSE S.A. w wykonywaniu obowiązków, w tym:

 • przygotowywanie, wdrażanie, utrzymywanie i nadzór nad wewnętrznymi procedurami związanymi z bezpieczeństwem informacji, uczestnictwo w audytach wewnętrznych

 • uczestnictwo w szacowaniu ryzyka w bezpieczeństwie informacji

 • prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu stosowanych w PSE SA procedur w zakresie poufności i bezpieczeństwa informacji

 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez przepisy i wewnętrzne procedury

 • przygotowywanie/opiniowanie projektów umów w zakresie poufności informacji w tym klauzul i zgód

 • przygotowywanie okresowych raportów z zakresu bezpieczeństwa informacji niejawnych

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne, prawnicze)

 • minimum 2 lata doświadczenia w obszarze ochrony informacji niejawnych

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli co najmniej TAJNE, NATO SECRET, SECRET EU/UE SECRET lub zgoda na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wg przepisów ustawy OIN, przeszkolenie z zakresu prowadzenie Kancelarii Tajnej (OIN)

 • znajomość systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014 (2017) potwierdzona co najmniej certyfikatem audytora wewnętrznego wg ISO 27001

 • znajomość metodyk szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych (oceny poziomu zagrożeń)

 • znajomość zagadnień IT związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym w OIN

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy