Oferta pracy

Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości

PSE S.A.

PSE S.A.

Aleje Jerozolimskie 132

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • sporządzanie planów rocznych, wieloletnich oraz prognoz i projekcji finansowych,

 • analiza działalności pod względem kosztów, przychodów, rentowności,

 • przygotowywanie cyklicznych prezentacji, analiz i raportów,

 • współudział w przygotowywaniu danych na potrzeby sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności,

 • wdrażanie rozwiązań usprawniających raportowanie i planowanie finansowe,

 • bieżąca współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie analizy danych, pozyskiwania wyjaśnień.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (5-8 lat doświadczenia w planowaniu i budżetowaniu),

 • znajomość zagadnień rachunkowości zarządczej,

 • zaawansowana znajomość programu Excel,

 • znajomość systemu SAP,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,

 • umiejętności analityczne, skrupulatność i dokładność,

 • dobra organizacja pracy i samodzielność w realizacji zadań,

 • inicjatywa i umiejętność współpracy,

 • rozumienie zagadnień technicznych (elektrotechnika).

Mile widziane

 • znajomość systemu VBA/SQL,

 • znajomość Power BI.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy