Oferta pracy

Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Wydziale Realizacji Zakupów i Zarządzania Kategoriami

PSE S.A.

 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior), ekspert
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • rekrutacja zdalna

PSE S.A.

Marcelińska 71

Grunwald

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • udział jako sekretarz w pracach Komisji Przetargowych o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych

 • samodzielne przygotowanie części formalnej dokumentacji kluczowych postępowań o udzielenie zamówienia niepublicznego i publicznego, w tym części formalnych SIWZ (Część I i III) we współpracy z Inicjatorem Postępowania w zakresie stawianych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert i selekcji

 • samodzielne prowadzenie kluczowych postępowań o udzielenie zamówienia niepublicznego i publicznego, w tym dokonywanie oceny ofert/Wniosków w zakresie formalnoprawnym pod kątem zgodności z regulacjami zakupowymi Spółki/ zgodnością z ustawą Pzp

 • samodzielne prowadzenie negocjacji handlowych

 • przygotowywanie kopii dokumentacji do przekazania organom państwowym

 • udział w dialogach technicznych

 • koordynacja prac w opracowywaniu i aktualizacji aktów wewnętrznych dotyczących zamówień GK PSE S.A.

 • współpraca z kancelariami prawnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych i niepublicznych

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, zakupy, logistyka, prawo, kierunki techniczne)

 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego

 • bardzo dobra znajomość ustawy Pzp

 • doświadczenie związane z prowadzeniem negocjacji handlowych

 • komunikatywność

 • asertywność

 • odporność na stres

 • dobra organizacja pracy własnej

Mile widziane

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy