Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Wydziale Wynagrodzeń, Analiz i Benefitów

PSE S.A.

 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior), ekspert
 • praca stacjonarna, praca hybrydowa
 • rekrutacja zdalna

PSE S.A.

Aleje Jerozolimskie 132

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń, poziomu zatrudnienia, rotacji oraz innych wskaźników z obszaru HR, z wykorzystaniem rynkowych raportów płacowych, w tym:

- analiza porównawcza wynagrodzeń w porównaniu z rynkiem pracy, analiza porównawcza stanowisk wewnątrz organizacji w odniesieniu do wyliczonych punktów dla każdego poziomu i dla każdego stanowiska, analiza stanowisk pod kątem wykorzystania wyników wartościowania do tworzenia siatki płac

- interpretacja danych oraz przedstawianie rekomendacji na podstawie analiz raportów

- wyciąganie wniosków z przygotowanych analiz i proponowanie rozwiązań oraz udział w ich realizacji

- udział w procesie budżetowania wynagrodzeń

- wsparcie procesu okresowych przeglądów wynagrodzeń, w tym porównania wynagrodzeń do rynku, dbanie o spójność wynagrodzeń

- analizowanie i ocena efektywności stosowanych systemów wynagradzania, motywowania i benefitów

- udział w projektowaniu strategii wynagrodzeń Spółki w zakresie zasad wynagradzania i motywowania oraz benefitów

- udział w opracowywaniu etatyzacji

- udział w projektowaniu i prowadzeniu systemu controllingu personalnego w Spółce poprzez definiowanie wskaźników, analizowanie i monitoring ich realizacji

- monitorowanie rynku wynagrodzeń i rekomendacja zmian do obowiązującej w Spółce polityki wynagradzania, motywowania i benefitów, wynagrodzeń

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy o podobnym zakresie zadań

 • biegła znajomość MS Office (w szczególności Excela i PowerPoint)

 • umiejętności analityczne

 • umiejętność formułowania założeń i hipotez oraz ich weryfikacji

 • umiejętność wyciągania wniosków z przygotowanych analiz i proponowania rozwiązań oraz udział w ich realizacji

 • praktyczna umiejętność analizy dużych zbiorów danych

 • umiejętność pracy z dostępnymi na rynku raportami płacowymi, w tym umiejętność wykorzystania wyników wartościowania do tworzenia polityki wynagrodzeń oraz modyfikacji systemu motywacyjnego

 • dobra znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych w tym merytoryczna wiedza z zakresu naliczania wynagrodzeń

 • znajomość programu SAP HR

 • znajomość programu PowerBi

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej

 • umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane

 • znajomość VBA

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy