Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny specjalista/-ka ds. projektów

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Aleja Niepodległości 188

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Pełnienie roli Opiekuna projektów realizowanych w Działaniu 4.2 POIR, w tym przygotowanie umów o dofinansowanie, analiza i weryfikacja zmian w umowach, monitorowanie projektów, weryfikacja wniosków o płatność (postęp rzeczowy i finansowy), ocena kwalifikowalności wydatków, weryfikacja dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków, udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi na pytania Beneficjentów;

 • Obsługa SL2014;

 • Opracowywanie dokumentów wewnętrznych dotyczących działalności Działu.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe;

 • Minimum 7-letniego doświadczenie w pracy związanej z realizacją, kontrolą lub rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE (w przypadku głównego specjalisty), minimum 4-letnie doświadczenia (w przypadku starszego specjalisty);

 • Dobra znajomość przepisów i zasad dotyczących funduszy strukturalnych, w tym wytycznych horyzontalnych Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w szczególności związanych z kwalifikowalnością oraz korygowaniem wydatków,

 • Znajomość Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną,

 • Bardzo dobra organizacja pracy;

 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

 • Umiejętność pracy pod presją czasu;

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Znajomość obsługi komputera, w szczególności z zakresu pakietu MS Office.

Mile widziane

 • Doświadczenie w obsłudze projektów inwestycyjnych;

 • Doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych przez konsorcja;

 • Doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych przez uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki PAN;

 • Doświadczenie w obsłudze projektów objętych reżimem pomocy publicznej i otrzymujących pomoc de minimis;

 • Znajomość podstaw księgowości;

 • Doświadczenie w rozliczaniu kosztów wynagrodzeń;

 • Znajomość obsługi systemu informatycznego SL2014;

 • najomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentów związanych z wdrażaniem Działania w języku angielskim.

To oferujemy

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach;

 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach;

 • Miłą atmosferę w pracy;

 • Możliwość pracy zdalnej;

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking;

 • Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert);

 • Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej, tworzącą systemy informatyczne dla sektora nauki, a także wdrażającą fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

Przewiń do profilu firmy