Oferta pracy

Główny Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli X w Białymstoku w Departamencie Kontroli

Centrala NFZ

 • Białystok

  Białystok, podlaskie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

 • udział w przeprowadzanych czynnościach sprawdzających i kontrolach realizowanych przez Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących oceny dokumentacji medycznej;

 • przygotowywanie i analiza danych do planowych i doraźnych kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kontroli aptek i ordynacji;

 • współudział w sporządzaniu wystąpień z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywaniu wniosków, zaleceń pokontrolnych i wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem postępowań kontrolnych;

 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań;

 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz;

 • minimum 4 lata pracy zawodowej na stanowisko starszego specjalisty;

 • minimum 5 lat pracy zawodowej na stanowisko głównego specjalisty.

Mile widziane

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;

 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • znajomość zasad funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemu opieki zdrowotnej: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem Działu IIIA;

 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli realizacji umów: zarządzenie Nr 58/2019/DK Prezesa NFZ z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (z późn. zm.);

 • ważny NPWZ;

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (MS Excel, MS Word);

 • umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • predyspozycje psychofizyczne do pracy kontrolnej;

 • komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej;

 • odpowiedzialność;

 • decyzyjność;

 • dyspozycyjność;

 • rzetelność, uczciwość, samodzielność.

To oferujemy

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej skoncentrowanej na realizacji celów

 • pracę zgodnie z metodyką Lean Management

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

 • profesjonalny system szkoleń

 • opiekę mentora

 • możliwości awansu zawodowego

 • miłą atmosferę w pracy

 • atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)

 • inicjatywy dbające o zdrowie

Wymagane dokumenty

 • CV

 • podpisany kwestionariusz osobowy

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej

 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi

 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 6.07.2022
 • pocztą

  Ul. Rakowiecka 26/30 02-528, Warszawa z dopiskiem: oferta pracy DK/22/109

 • osobiście

  Dokumenty w formie papierowej należy składać do 06.07.2022 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) ul. Rakowiecka 26/30 02-528, Warszawa z dopiskiem: oferta pracy DK/22/109

Dodatkowe informacje

 • Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 • W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: [email protected]

Centrala NFZ

Nasze wartości:

- otwartość na pacjenta

- efektywność

- innowacyjność

- satysfakcja pracowników

Przewiń do profilu firmy