Oferta pracy

Główny Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli X w Białymstoku w Departamencie Kontroli

Centrala NFZ

 • Białystok

  Białystok, podlaskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Udział w przeprowadzanych czynnościach sprawdzających i kontrolach realizowanych przez Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących oceny dokumentacji medycznej;

 • Przygotowywanie i analiza danych do planowych i doraźnych kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kontroli aptek i ordynacji;

 • Współudział w sporządzaniu wystąpień z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywaniu wniosków, zaleceń pokontrolnych i wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem postępowań kontrolnych;

 • Obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań;

 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz;

 • Minimum 4 lata pracy zawodowej na stanowisko starszego specjalisty;

 • Minimum 5 lat pracy zawodowej na stanowisko głównego specjalisty.

Mile widziane

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;

 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • Niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • Znajomość zasad funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemu opieki zdrowotnej: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem Działu IIIA;

 • Znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli realizacji umów: zarządzenie Nr 58/2019/DK Prezesa NFZ z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (z późn. zm.);

 • Ważny NPWZ;

 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office (MS Excel, MS Word);

 • Umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej;

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Predyspozycje psychofizyczne do pracy kontrolnej;

 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej;

 • Odpowiedzialność;

 • Decyzyjność;

 • Dyspozycyjność;

 • Rzetelność, uczciwość, samodzielność.

To oferujemy

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów;

 • Pracę zgodnie z tematyką Lean Management;

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;

 • Profesjonalny system szkoleń;

 • Opiekę mentora;

 • Możliwości awansu zawodowego;

 • Miłą atmosferę w pracy;

 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS);

 • Inicjatywy dbające o zdrowie.

Wymagane dokumenty

 • CV;

 • Podpisany kwestionariusz osobowy;

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • Kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwa pracy), umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG);

 • Kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;

 • Podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 18.08.2022
 • pocztą

  Ul. Rakowiecka 26/30 02-528, Warszawa z dopiskiem: oferta pracy DK/22/109.

 • osobiście

  Dokumenty w formie papierowej należy składać do 18.08.2022 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

  ul. Rakowiecka 26/30 02-528, Warszawa

  z dopiskiem: oferta pracy DK/22/109.

  lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje

 • Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 • W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: [email protected]

Centrala NFZ

Nasze wartości:

- otwartość na pacjenta

- efektywność

- innowacyjność

- satysfakcja pracowników

Przewiń do profilu firmy