Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym

NARODOWY INSTYTUT KULTURY I DZIEDZICTWA WSI

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Opracowanie rocznego planu finansowego NIKiDW zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz opracowanie planów rzeczowo – finansowych komórek organizacyjnych NIKiDW,

 • Prowadzenie ewidencji zmian w rocznym planie finansowym NIKiDW oraz prowadzenie ewidencji zmian w planach rzeczowo – finansowych komórek organizacyjnych NIKiDW,

 • Opracowanie projektu planu rzeczowo-finansowego dla Działu,

 • Wnioskowanie do podmiotu nadzorującego o dokonanie zmian w planie finansowym NIKiDW,

 • Prowadzenie na potrzeby Kierownictwa i Głównego Księgowego ewidencji stopnia realizacji rocznego planu finansowego NIKiDW, sporządzanie zestawień, analiz i opracowań

 • w przedmiotowym zakresie,

 • Potwierdzanie środków finansowych na wydatki związane z realizacją planu ze środków NIKiDW (dotacja, dochody własne itp.),

 • Prowadzenie na potrzeby Głównego Księgowego, ewidencji stopnia realizacji zawartych umów,

 • między innymi na dostawę materiałów, towarów i świadczenia usług,

 • Czynny udział w pracach związanych z zamknięciem roku obrotowego (analiza kont pozabilansowych, przeksięgowanie kont pozabilansowych dokumentujących zaangażowanie lat następnych),

 • Opracowanie rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz sporządzanie i przekazanie do organu dotującego miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe,

 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych według obowiązujących zasad i wzorców,

 • Wsparcie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz współudział w opracowywaniu sprawozdań opisowych z wykonania budżetu,

 • Przygotowywanie i wysyłanie raportów do GUS,

 • Dekretacja oraz kontrola formalno–rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych oraz terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej,

 • Prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z zakresem obowiązków,

 • Zastępowanie Głównego Księgowego podczas nieobecności w pracy.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, rachunkowość),

 • 3 letni staż pracy w komórce finansowo-księgowej lub planowania i kontroli,

 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 • Doskonała organizacja pracy własnej,

 • Dyscyplina pracy,

 • Rozwinięte zdolności zarówno interpersonalne, jak i analityczne,

 • Nienaganna kultura osobista, samodzielność i inicjatywa.

 • Mile widziane:

 • Studia podyplomowe (prawo, administracja, ekonomia, rachunkowość, zamówienia publiczne),

 • Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,

 • Znajomość systemu FK Finka.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Dodatkowe benefity (dofinansowanie wypoczynku, opieka medyczna)

 • Praca w państwowej instytucji kultury, prowadzącej prestiżowe projekty z zakresu działalności kulturalnej adresowane do szerokiego kręgu odbiorców

 • Praca w rozwijającym się, dynamicznym zespole