Główny Specjalista w Dziale Zakupów, Majątku i Floty

PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.O firmie

PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.

Leszno 12

Warszawa

PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych.

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko: 

Główny Specjalista w Dziale Zakupów, Majątku i Floty

Do obowiązków osób zatrudnionych w Dziale Zakupów, Majątku i Floty należeć będzie między innymi:

 • wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia postępowań zakupowych;
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji umów (zleceń, zamówień, faktur,);
 • monitorowanie poziomu realizacji zawartych umów w zakresie działu;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki właściwymi ds. ekonomicznych w zakresie planowania i rozliczania wydatków budżetowych dotyczących działu;
 • zarządzanie środkami trwałymi (ewidencja w systemie) oraz analizy potrzeb Spółki w tym zakresie;
 • współudział w procesie przygotowania planu działalności gospodarczej, jak również w zakresie opracowania krótko i długoterminowych prognoz ekonomiczno-finansowych;
 • współudział przy sporządzaniu okresowych informacji zarządczych;
 • bieżące i terminowe rozliczanie faktur zakupowych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe;
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy;
 • podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i finansów;
 • dobra znajomość pakietu Office, w tym głównie programu MS Excel;
 • odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności organizacyjne,
 • mile widziane doświadczenie przy realizacji procedur przetargowych, przygotowaniu i negocjowaniu umów, rozliczaniu umów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • stabilną pracę w młodym dynamicznym zespole;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • rewelacyjną atmosferę pracy;
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność w pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego i szkolenia;
 • opiekę medyczną, pakiet sportowy i ubezpieczenie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

w PKP CARGO CONNECT Sp. z .o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s.1), dalej zwane: „RODO” informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-192), przy ulicy Leszno 12.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o..: Krzysztof Radtke,
  tel. +48 506 042 669.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a)    realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
  b)    prowadzenia przyszłych rekrutacji w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę w CV na obecną jak i na przyszłe rekrutacje).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników zajmujących się procesem rekrutacji i/lub osobę upoważnioną do procesu rekrutacyjnego w danej komórce organizacyjnej PKP CARGO CONNECT S. z o.o. oraz podmioty zewnętrzne przetwarzające dane osobowe na podstawie odrębnych zleceń przekazanych przez PKP CARGO CONNECT S. z o.o., tj. podmioty przetwarzające (agencje rekrutacyjne).
 1. PKP CARGO CONNECT S. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w prawnie usprawiedliwionym celu jakim jest proces rekrutacji. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nieudzielenie zgody będzie oznaczać brak możliwości udziału w rekrutacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.
 1. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia.
 3. W oparciu o podane dane osobowe osób, PKP CARGO CONNECT S. z o.o. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Profilowaniem jest wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych Pana/Pani cech w kontekście spełnienia wymogów wymaganych na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy