Ta oferta pracy jest nieaktualna od 26 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista w Wydziale Informatyki

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 15.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę w pełnym
  wymiarze czasu pracy na stanowisku
  GŁÓWNEGO SPECJALISTY
  w Wydziale Informatyki

  w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
  z siedzibą w Warszawie

  Zadania i obowiązki:

  • zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych,
  • bieżąca kontrola zgłoszeń serwisowych i pomoc pracownikom – helpdesk,
  • zarządzanie siecią komputerową LAN ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przesyłanych informacji,
  • zarządzanie systemami MS Windows Server 2008, 2012 oraz usługami Active Directory, DNS, DHCP,
  • instalowanie i konfiguracja systemów MS Windows 10,
  • instalacja i konfiguracja typowych aplikacji biurowych,
  • bieżąca konserwacja urządzeń komputerowych oraz sieciowych,
  • modernizacja i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych,
  • przestrzeganie, promowanie oraz monitorowanie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Urzędzie,
  • uczestniczenie w pracach analitycznych i projektowych związanych z wprowadzaniem nowych systemów informatycznych lub rozbudową istniejących,
  • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie naprawy stacji roboczych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz pozostałego sprzętu teleinformatycznego,
  • udział w pracach komisji przetargowych, w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących budowy, rozwoju i wdrażania systemów informatycznych, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowań.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe (Informatyka, Elektrotechnika, lub pokrewne, lub studia podyplomowe w zakresie informatyki),
  • wiedza techniczna umożliwiająca samodzielną identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem i siecią komputerową,
  • minimum roczne doświadczenie w pracy w branży IT,
  • doświadczenie w zarządzaniu systemami MS Windows Server 2008, 2012,
  • dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows 10 pro. (instalacja i konfiguracja),
  • dobra znajomość pakietu MS Office:  2010/2013/2016/2019,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej (co najmniej poziom B1),
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy własnej, dokładność, rzetelność,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

   

  Dodatkowymi atutami będą:

  • znajomość baz danych, języka SQL oraz narzędzi MS SQL Server (m.in. SQL Raporting Services),
  • znajomość systemu klasy EZD,
  • znajomość rozwiązań wirtualizacyjnych VMware oraz Hyper-v,
  • znajomość normy ISO 27001,
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

  Kandydaci proszeni są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym 
  do dnia 31 maja 2019 r. za pomocą przycisku Aplikuj
  z dopiskiem w temacie wiadomości: „Główny specjalista WI”.
  aplikuj

  Prosimy o zamieszczenie w dokumentach zawierających dane osobowe, w szczególności w życiorysie (curriculum vitae), liście motywacyjnym, składanych w procesie rekrutacji oświadczenia o następującej treści:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach, innych niż wskazane w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie pracy lub w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w procesie rekrutacji na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Informatyki w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Szanowna Pani, Szanowny Panie,

   

  przekazując w odpowiedzi na ogłoszenie swoje dane osobowe inne niż wskazane w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie pracy lub w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach określonych w poniższej klauzuli informacyjnej, w celu przeprowadzenia procesu zatrudnienia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie rozpowszechnia informacji o przedmiotowym procesie zatrudnienia w inny sposób niż poprzez zamieszczenie powyższego ogłoszenia.

   

  Klauzula informacyjna

   

  W związku przetwarzaniem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w procesie rekrutacji uprzejmie informujemy:
  1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
  2)dane kontaktowe administratora to: adres siedziby: 00-682 Warszawa, ul. Hoża 76/78, numer telefonu: +48 22 392 31 09, numer faksu: +48 22 392 31 20, adres e-mail: [email protected], strona internetowa: www.prokuratoria.gov.pl,
  3)inspektor danych osobowych powołany przez administratora jest dostępny pod adresem e-mail: [email protected],
  4)dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane
  w ogłoszeniu stanowisko w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
  5)dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy, w szczególności art. 22 zn. 1 § 1 kp lub w innych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej są przetwarzane na podstawie tych norm prawnych, dane osobowe przekazane przez Panią/Pana w zgłoszeniu rekrutacyjnym inne niż wskazane w Kodeksie pracy lub w pozostałych przepisach są przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  6)dane osobowe nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych,
  7)administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  8)dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w tym także w przypadku konieczności przeprowadzenia powtórnej rekrutacji na to stanowisko, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od zakończenia rekrutacji,
  9)w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu
  do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w Kodeksie pracy lub w pozostałych przepisach, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w celu realizacji tych praw należy przesłać wiadomość pocztą elektroniczną pod adres: [email protected],
  10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że naruszane są przepisy o ochronie danych,
  11)podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 zn. 1 Kodeksu pracy lub w innych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jest wymogiem ustawowym i osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest zobowiązana do ich udostępnienia administratorowi; podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywa się za Pani/Pana zgodą; niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa będzie uniemożliwiać uczestnictwo w procesie rekrutacji; niepodanie innych danych (nie wymaganych przez przepisy prawa) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji,
  12)dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji.
  • Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
  • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które po zakończeniu procedury są niszczone/usuwane.