Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacyjnym

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli

Filtrowa 57

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników i zleceniobiorców,

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, akt osobowych i ewidencji czasu pracy,

 • przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowym,

 • sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON,

 • wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych w programie Płatnik,

 • wsparcie merytoryczne z obszaru kadrowego dla kadry kierowniczej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie, ekonomia),

 • co najmniej 5 lat pracy w obszarze kadrowym na podobnym stanowisku,

 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,

 • praktyczna umiejętność obsługi programu Płatnik,

 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),

 • samodzielność oraz odpowiedzialność za wyniki swojej pracy,

 • dobra organizacja pracy własnej,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • proaktywne nastawienia - szukanie rozwiązań, informacji, budowanie relacji z pracownikami i kadrą kierowniczą.

Mile widziane

 • doświadczenie w zakresie obsługi programu kadrowego EGERIA,

 • doświadczenie w obsłudze umów cywilnoprawnych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

To oferujemy

 • Wymiar etatu: 1

 • Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 • list motywacyjny (opcjonalnie),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Najwyższą Izbę Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko głównego specjalisty w Biurze Organizacyjnym NIK w Warszawie.

Zgłoszenie oraz wymagane dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia do dnia 10 czerwca 2022 r.

Ponadto informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami telefonicznie. Wszystkie dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą zniszczone.