Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Specjalista w Wydziale Prasowym i Komunikacji z Pasażerem

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach

 • Barbary 21A, Katowice
  Katowice, śląskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach

Barbary 21A

Katowice

Twój zakres obowiązków

 • Udział w pracach wielkoskalowych projektów.

 • Kierowanie projektami z zakresu public relations.

 • Wprowadzenie nowych produktów, innowacji w transporcie zbiorowym.

 • Budowanie wizerunku ZTM w mediach, w tym m. in. kontakt z mediami, jakościowe produkowanie treści dla mediów.

 • Planowanie oraz przygotowanie treści do mediów społecznościowych i na stronę internetową.

 • Współredagowanie wewnętrznego newslettera i angażujących treści do Intranetu.

 • Wsparcie działań komunikacyjnych w zarządzaniu kryzysowym.

 • Proaktywne budowanie marki największego organizatora komunikacji miejskiej w Polsce.

 • Wsparcie w zarządzaniu procesem komunikacji w mediach społecznościowych.

Nasze wymagania

Wykształcenie: wyższe - preferowany kierunek: dziennikarstwo, filologia polska, public relations.

Wymagania niezbędne i pożądane – szczegółowe informacje znajdują się w BIP Zarządu Transportu Metropolitalnego pod adresem: https://bip.metropoliaztm.pl/oferty-pracy/403

To oferujemy

 • premie regulaminową

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastkę”

 • nagrody jubileuszowe

 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie

 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach

Liczba etatów: 1

Warunki pracy:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Miejsce pracy: Katowice, ul. Barbary 21A.

3. Praca przy stanowisku komputerowym.

4. Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Dokumenty wymagane do dostarczenia:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (własnoręcznie podpisany) (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM na stronie http://bip.metropoliaztm.pl/ zakładce „Praca”).

2. Życiorys (CV) (własnoręcznie podpisany)

3. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany) uwzględniający w szczególności informacje dotyczące doświadczenia i wiedzy wymaganej na stanowisku pracy.

4. Kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu), dodatkowe kwalifikacje, posiadane uprawnienia.

5. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

6. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Szczegółowe informacje znajdują się w BIP Zarządu Transportu Metropolitalnego pod adresem: https://bip.metropoliaztm.pl/oferty-pracy/403

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie nr KP/ON/19/2021”, w terminie nieprzekraczalnym do 22 lipca 2021r. na adres:

Zarząd Transportu Metropolitalnego

ul. Barbary 21a

40-053 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii ZTM w pokoju nr 011, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

lub do skrzynki podawczej znajdującej się w siedzibie Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach przy ul. Barbary 21a.

Data publikacji ogłoszenia: 28 czerwca 2021 r.