Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny specjalista w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji Systemu Poboru Opłat Elektronicznych KAS

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

Świętokrzyska 12

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

• Administrowanie bazami danych Oracle, MySQL, Postgresql, utrzymywanie infrastruktury sprzętowo – programowej niezbędnej do funkcjonowania baz danych;

• Wytwarzanie oraz uzupełnianie dokumentacji administracyjnej związanej z funkcjonowaniem utrzymaniem i rozwojem rozwiązań związanych z administrowaniem i monitorowaniem aplikacji, baz danych w ramach systemu e-TOLL, w celu dokumentowania dokonanych ustaleń i analiz związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. obszaru;

• Uczestniczenie w komisjach przetargowych w zakresie wsparcia merytorycznego, w celu dostarczenia specjalistycznej wiedzy do sporządzania wymagań w przedmiocie realizacji postępowań na dostawę lub usługi niezbędne do zapewnienia funkcjonowania systemu e-TOLL;

• Rozwiązywanie incydentów i problemów mających negatywny wpływ na administrowane systemy;

• Konfigurowanie tworzenia kopii zapasowych w tym tworzenie polityk;

• Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa;

• Współpraca z odbiorcami usług IT;

• Udział w definiowaniu i raportowaniu umów SLA;

• Współpraca z komórkami informatycznymi Resortu Finansów i serwisami firm zewnętrznych w celu utrzymania optymalnej sprawności eksploatowanego sprzętu, oprogramowania oraz systemów teleinformatycznych;

• Nadzorowanie realizacji bieżących umów serwisowych i utrzymanie ciągłości wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania eksploatowanego w CIRF;

• Uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie wdrożeń systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru nad ich instalacją i uruchomieniem.

Nasze wymagania

Minimalne wymagania

• Wykształcenie: wyższe

• Doświadczenie zawodowe: 3 lata

Mile widziane

Profil idealnego kandydata

• Wykształcenie: wyższe informatyczne

Doświadczenie zawodowe:

• Doświadczenie w administrowaniu przynajmniej jedną z baz danych: MySQL, Oracle, Postgresql min. 2 lata

• Doświadczenie w administrowaniu systemami opartymi o oprogramowanie typu OpenSource w tym systemy Linux min. 1 rok

Inne (np. wiedza, uprawnienia, kompetencje):

• Doświadczenie w administrowaniu bazami danych MariaDB, MongoDB;

• Sprawne poruszanie się w środowiskach Unix/Linux/Microsoft Windows;

• Znajomość systemów monitoringu: Nagios, Zabbix;

• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej i konsultacji z inżynierami anglojęzycznymi;

• Wiedza i doświadczenie min. 2- letnie z zakresu administracji i utrzymywania usług teleinformatycznych;

• Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;

• Umiejętność pracy w zespole;

• Umiejętność analitycznego myślenia;

• Komunikatywność;

• Umiejętność pracy pod presją czasu;

• Kreatywność.

To oferujemy

  • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;

  • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego;

  • Pracę w środowisku nowoczesnych technologii IT;

  • Możliwość udziału w kluczowych projektach;

  • Niezbędne narzędzia pracy;

  • Świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

  • Dofinansowanie do karty sportowej;

  • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

• Curriculum Vitae

W CV należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania wymaganego doświadczenia zawodowego (mile widziane wskazanie dnia, miesiąca i roku rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) wraz z wyszczególnieniem ogólnych czynności lub zadań.

• Jedno z dwóch oświadczeń:

• oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze

lub w przypadku chęci uczestnictwa również w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF

• oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze, innych trwających naborach oraz w przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF do czasu odwołania przeze mnie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF.

Powyższe oświadczenie może być zawarte (skopiowane) w CV.

CV i składane oświadczenie powinny być opatrzone podpisem.

O nas

Centrum Informatyki Resortu Finansów, państwowa jednostka budżetowa zapewniająca usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów, poszukuje kandydata do pracy na stanowisku główny specjalista w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji Systemu Poboru Opłat Elektronicznych KAS.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa

Wymiar etatu: 1