Oferta pracy

Główny Specjalista

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.O firmie

 • ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 

to spółka Skarbu Państwa o ugruntowanej pozycji na rynku. W okresie transformacji uratowaliśmy tysiące miejsc pracy unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Dziś jesteśmy dynamiczną firmą, która zajmuje się innowacjami, restrukturyzacją i inwestycjami.

 

Obecnie poszukujemy osoby do Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa na stanowisko:

Główny SpecjalistaNumer ref.: BZR/01/2021

OPIS STANOWISKA

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 • realizowanie zadań wynikających z programu Efektywność+ oraz zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje ARP S.A. przyjętymi przez Zarząd
 • wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych akcjonariusza lub udziałowca
 • monitorowanie sytuacji prawnej, ekonomiczno-finansowej powierzonych spółek
 • udział w projektach inwestycyjnych (w tym: weryfikacja biznesplanów, planów naprawczych, planów deinwestycyjnych/likwidacyjnych, weryfikacja wycen przedsiębiorstw lub koordynowanie procesów due dilligence)
 • udział w procesie wyboru zewnętrznych doradców oraz koordynacja ich współpracy
 • udział w pracach grup roboczych powołanych wewnątrz ARP w szczególności związanych z inwestycjami kapitałowymi lub przekształceniami własnościowymi
 • nadzór formalny nad toczącymi się postepowaniami sądowymi (w tym w szczególności sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa karnego)
 • raportowanie i udzielanie odpowiedzi organom administracji publicznej tworzenie wewnętrznych  i zewnętrznych pism i innych dokumentów formalnych wskazanych przez Dyrektora

OCZEKIWANIA

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub w obszarze zarządzania
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorze właścicielskim
 • znajomość zagadnień formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych w obrocie gospodarczym
 • znajomość zagadnień z zakresu restrukturyzacji, likwidacji oraz przekształceń własnościowych przedsiębiorstw
 • umiejętności w obszarze analizy finansowej przedsiębiorstw
 • znajomość struktury sprawozdań finansowych
 • znajomość zasad wycen przedsiębiorstw
 • praktyczna znajomość działania organizacji zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego
 • znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • prawo jazdy kat. B

 

MILE WIDZIANE

 • posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego lub adwokata
 • Znajomość regulacji i przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem w obrocie gospodarczym spółek z udziałem Skarbu Państwa
 • Znajomość przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, oraz z zakresu rachunkowości
 • Wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Doświadczenie w nadzorze właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa oraz spółkami w portfelu TFI, OFE, DFE, czy funduszy typu PE/VC

WYBRANEMU KANDYDATOWI OFERUJEMY

 • umowę o pracę
 • pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w nowocześnie zaprojektowanym biurze w dogodniej lokalizacji w centrum miasta (Rondo de Gaulle’a)
 • ciekawe i rozwojowe projekty
 • bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie na życie, fundusz socjalny
 • bibliotekę, z której można wypożyczać książki
 • szkolenia, lekcje języka angielskiego
 • elastyczny czas pracy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

 1. ARP S.A. oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ARP S.A.: [email protected], Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
 2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ARP S.A. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 2. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
 3. Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
  6. cofnięcia zgody w zakresie danych, które administrator przetwarza na podstawie tej zgody.
 4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do nawiązania kontaktu. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne
  i nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.
 5. W oparciu o dane osobowe ARP S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Aplikacje, zawierające CV, prosimy przesyłać klikając
w przycisk aplikowania.

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli RODO:

Ogłoszenie archiwalne