Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Główny/starszy specjalista ds. promocji i wydarzeń w Biurze ds. Komunikacji i Informacji Naukowej

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk

plac Defilad 1

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Organizacja i promocja wydarzeń (konferencji, wykładów, spotkań),

 • Koordynacja i realizacja projektów, m.in. nagrywanie podcastów, wydawanie magazynu „Academia”,

 • Rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji oraz szukanie nowych możliwości promowania PAN,

 • Rozliczanie i nadzór nad finansami projektów,

 • Kontakt z podwykonawcami i utrzymywanie relacji z interesariuszami.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe,

 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami (min. 4 lata),

 • Dobra znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel),

 • Umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność,

 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • Min. 6 lat stażu pracy.

Mile widziane

 • Znajomość Prawa zamówień publicznych,

 • Doświadczenie w organizacji wydarzeń i imprez,

 • Doświadczenie pracy w dużej instytucji, sektorze publicznym,

 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

To oferujemy

Umowę o pracę na czas określony na zastępstwo (poprzedzoną 3 miesięcznym okresem próbnym) oraz:

1) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

2) pracę w biurze z widokiem na panoramę stolicy w Pałacu Kultury i Nauki,

3) pakiet benefitów pozapłacowych: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do karty Multisport, możliwość uczestniczenia w kursach językowych on-line.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- informacje, o których mowa w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko głównego/starszego specjalisty”.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać przez APLIKUJ

Zastrzegamy sobie również prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku wyłonienia kandydata przed wskazanym terminem ważności ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, które na rozmowie rekrutacyjnej przedstawią do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje/uprawnienia. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.08.2023 roku.