Gospodarz Statku

 • Szczecin, zachodniopomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 23.05.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 22.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Praca jakich mało:

  Gospodarz Statku
  Miejsce pracy: Szczecin

  Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Port Szczecin zadba o Ciebie.

  DB Port Szczecin oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Szczecinie.


   

  Co Ci możemy zaoferować?

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o wieloletniej tradycji
  • możliwość rozwoju zawodowego wraz ze zdobyciem potrzebnych uprawnień do pracy w porcie morskim (możliwość uczestniczenia w refundowanych przez pracodawcę szkoleniach m.in na wozy i suwnice kontenerowe, dźwigi samojezdne, wózki widłowe, żurawie szynowe, a także szkoleniach rozwojowych w obszarach redukcji stresu, organizacji pracy własnej)
  • elastyczne podejście do czasu pracy w systemie zmianowym
  • pakiet benefitów najatrakcyjniejszy w całym województwie:
   • dodatkowy dzień urlopu, który możesz poświęcić dla swojej rodziny lub hobby,
   • posiłki i napoje profilaktyczne, żebyś miał siłę i energię do pracy,
   • pakiet socjalny a w nim dofinansowanie m.in wakacji, paczek świątecznych, kart sportowych, pożyczki, zapomogi,
   • pakiet medyczny,
   • dodatkowe ubezpieczenie NNW,
   • program stypendialny dla Twojego dziecka,
   • imprezy integracyjne, imprezy rodzinne            ….. i wiele innych!

  Jakie będą Twoje obowiązki m.in.:

  • planowanie i nadzór nad przeładunkiem towarów na różne środki transportu
  • współpraca z załogami statków, agentami, spedytorami w zakresie obsługi ładunków
  • obsługa terminalowych systemów IT
  • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ładunków

  Czego od Ciebie wymagamy?

  • dobrej znajomość języka angielskiego
  • bardzo dobrej organizacja pracy
  • gotowość do pracy w systemie 12-godzinnym
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • wykształcenie wyższe – mile widziane
  • zaangażowanie

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • pakiet benefitów( ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, ZFŚS)
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania bądź dostarczenie do Sekretariatu Zarządu (dział HR).
  Prosimy o dopisanie jednej z poniższych klauzul zgód na przetwarzanie danych zgodnie z Państwa wyborem.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (aktualny oraz przyszłe procesy rekrutacyjne)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w okresie 2 lat od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
  Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (aktualny proces rekrutacyjny)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko prowadzonej przez DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14.
  Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:

  1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14.

  2)      Wszelkie zapytania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: [email protected]

  3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  • archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami kandydata lub osób trzecich.

  Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie
  w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej DB biorącym udział w przeprowadzaniu procesu rekrutacji.

  5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:

  • dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
  • dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
   w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
  • dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.

  7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: [email protected]

  8)      Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

  9)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

  10)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.