GSK

GPS Practitioner - Konsultant ds. Lean

GSKO firmie

GSK

Grunwaldzka 189

Poznań

We make 4 billion medicines
every year. Help us ensure
they get to those that need
them most.

To challenge, To change,
more you will find on
gsk.com/pl/kariera
GSK to jedna z wiodących firm branży ochrony zdrowia na świecie, opierająca swoją działalność na innowacji i osiągnięciach naukowych. Naszą misją jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Prowadzimy badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego w trzech podstawowych obszarach: produktów farmaceutycznych (Pharmaceuticals), szczepionek (Vaccines) i produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare). W swoich działaniach dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i przejrzystą współpracę. Polskim pacjentom dostarczamy łącznie ponad 300 leków i produktów ochrony zdrowia.
GPS Practitioner - Konsultant ds. Lean
Miejsce pracy: Poznań
239728

Cel stanowiska: Zapewnienie, że System GPS jest wykorzystywany do rozwoju umiejętności wszystkich pracowników Fabryki w celu ciągłego doskonalenia i poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa, jakości i kosztów.

Zakres odpowiedzialności:

 • Prowadzenie wewnętrznej oceny wdrożenia Systemu GPS w Fabryce oraz wsparcie we wdrażaniu działań pozwalających na zamykanie zidentyfikowanych luk
 • Prowadzenie i uczestnictwo w projektach optymalizacyjnych w obszarach produkcyjnych i nieprodukcyjnych
 • Obserwacja procesów w celu identyfikacji potencjałów do usprawnień
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu Systemu GPS/ Lean Manufacturing/ Lean Management
 • Analiza potencjału wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyzacji/ digitalizacji
 • Przygotowywanie raportów, prezentacji
 • Współpraca z funkcjami z zespołu Centralnego GPS

Zakres wymagań:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Wykształcenie techniczne
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B2/C1
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi Lean; praktyczna znajomość narzędzi VSM, SMED, etc.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególność Excel (mile widziana znajomość lub gotowość do nauki VBA i Power BI)
 • Praktyczna umiejętność wykorzystania metod coaching’u
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, organizacyjne, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność za powierzone zadania, gotowość do ciągłego podnoszenia kompetencji
 • Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu Digitalizacji/ Industry 4.0, gotowość do poszerzania kompetencji w ww. zakresie oraz udziału w projektach

Oferujemy:

 • Konkurencyjny system wynagradzania i motywowania
 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, plan emerytalny, opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowania wakacyjne oraz rekreacyjne)
 • Możliwości rozwoju w roli oraz w strukturach firmy
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Pracę, która ma znaczenie – pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
 • Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta


Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności.

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.
GSK to jedna z wiodących firm branży ochrony zdrowia na świecie, opierająca swoją działalność na innowacji i osiągnięciach naukowych. Naszą misją jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Prowadzimy badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego w trzech podstawowych obszarach: produktów farmaceutycznych (Pharmaceuticals), szczepionek (Vaccines) i produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare). W swoich działaniach dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i przejrzystą współpracę. Polskim pacjentom dostarczamy łącznie ponad 300 leków i produktów ochrony zdrowia.
GPS Practitioner - Konsultant ds. LeanNumer ref.: 239728

Cel stanowiska: Zapewnienie, że System GPS jest wykorzystywany do rozwoju umiejętności wszystkich pracowników Fabryki w celu ciągłego doskonalenia i poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa, jakości i kosztów.

Zakres odpowiedzialności:

 • Prowadzenie wewnętrznej oceny wdrożenia Systemu GPS w Fabryce oraz wsparcie we wdrażaniu działań pozwalających na zamykanie zidentyfikowanych luk
 • Prowadzenie i uczestnictwo w projektach optymalizacyjnych w obszarach produkcyjnych i nieprodukcyjnych
 • Obserwacja procesów w celu identyfikacji potencjałów do usprawnień
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu Systemu GPS/ Lean Manufacturing/ Lean Management
 • Analiza potencjału wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyzacji/ digitalizacji
 • Przygotowywanie raportów, prezentacji
 • Współpraca z funkcjami z zespołu Centralnego GPS

Zakres wymagań:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Wykształcenie techniczne
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B2/C1
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi Lean; praktyczna znajomość narzędzi VSM, SMED, etc.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególność Excel (mile widziana znajomość lub gotowość do nauki VBA i Power BI)
 • Praktyczna umiejętność wykorzystania metod coaching’u
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, organizacyjne, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność za powierzone zadania, gotowość do ciągłego podnoszenia kompetencji
 • Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu Digitalizacji/ Industry 4.0, gotowość do poszerzania kompetencji w ww. zakresie oraz udziału w projektach

Oferujemy:

 • Konkurencyjny system wynagradzania i motywowania
 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, plan emerytalny, opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowania wakacyjne oraz rekreacyjne)
 • Możliwości rozwoju w roli oraz w strukturach firmy
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Pracę, która ma znaczenie – pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
 • Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta
Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności.

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.

Ogłoszenie archiwalne