Grafik

 • Warszawa, Kajetany (pow. pruszkowski), mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 15.03.2019
 • Ważna jeszcze 23 dni (do 14.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - wiodący w Polsce instytut badawczy poszukuje pracownika na stanowisko:

  Grafik

  Miejsce pracy: Warszawa (okolice), Kajetany (pow. pruszkowski)

  Główne zadania:    

  • projektowanie layoutu książek i czasopism
  • tworzenie projektów graficznych ulotek, folderów, roll-upów, reklam i banerów DRUK/DIGITAL
  • skład i przygotowywanie plików do druku,
  • formatowanie i dostosowywanie projektów na potrzeby różnych zastosowań i wymogów technicznych
  • współpraca z drukarnią

  Od kandydatów oczekujemy:

  • biegłego posługiwania się programami z pakietu Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator
  • znajomości zasad łamania tekstu i umiejętności przekładania treści na projekty graficzne
  • kreatywności i poczucia estetyki
  • co najmniej kilkuletniego doświadczenia w zawodzie grafika
  • umiejętności pracy w zespole
  • umiejętności pracy pod presją czasu nad kilkoma projektami jednocześnie

  Dodatkowym atutem będzie:

  • doświadczenie w projektach graficznych dot. medycyny
  • umiejętność rysowania

  Oferujemy:

  • stabilną pracę w wiodącym w Polsce instytucie badawczym;
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (etat - miejsce pracy: Kajetany k. Warszawy)

  Wymagane dokumenty

  • CV wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
   • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa;
   • e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.10.2019 r.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.