Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Graphic Designer

PANOSKIN PL sp. z o.o.

 • Kupa 12, Stare Miasto, Kraków
  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca hybrydowa
 • Szukamy wielu kandydatów

PANOSKIN PL sp. z o.o.

Kupa 12

Stare Miasto

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Responsible for creating and designing visually compelling organic and paid website digital ads, social media graphics, and other collateral that match LCP's brand - Odpowiedzialny za tworzenie i projektowanie atrakcyjnych wizualnie organicznych i płatnych reklam cyfrowych na stronie internetowej, grafik w mediach społecznościowych oraz innych materiałów, które są zgodne z marką LCP

 • Collaborate on projects with the marketing team to generate creative concepts to meet marketing and business strategies - Współpraca przy projektach z zespołem marketingowym w celu generowania kreatywnych koncepcji, aby sprostać strategiom marketingowym i biznesowym.

 • Oversee design and production of all online and offline marketing material - Nadzorowanie projektowania i produkcji wszystkich materiałów marketingowych online i offline

 • Conceptualize and execute the creative design strategy behind ad campaigns - Opracowywanie koncepcji i realizacja strategii kreatywnej kampanii reklamowych

 • Design and produce a wide array of media - Projektowanie i produkcja szerokiego wachlarza mediów

 • Develop our company brand to increase brand presence - Rozwijanie marki naszej firmy w celu zwiększenia jej obecności na rynku

 • Successfully manage their time, workflow, and schedule in order to meet strict and sometimes aggressive deadlines - Skuteczne zarządzanie czasem, przepływem pracy i harmonogramem w celu dotrzymania ścisłych terminów

 • Demonstrate strong organizational skills in order to juggle multiple projects at the same time - Wykazanie się dużymi umiejętnościami organizacyjnymi w celu jednoczesnego prowadzenia wielu projektów

 • Maintain an organized creative concept library - Prowadzenie zorganizowanej biblioteki koncepcji kreatywnych

 • Make marketing videos

Nasze wymagania

 • Proficient with Adobe Creative Suite software a must (current version CS) - Niezbędna jest biegła znajomość pakietu Adobe Creative Suite (aktualna wersja CS)

 • Experience in digital and print design required: branding, video animation, web content, social, display, digital report, PowerPoint, sell sheet, banner ads, sales materials, corporate communications, swag design, trade show booths, case studies, infographics, among others - Wymagane doświadczenie w projektowaniu cyfrowym i drukowanym: branding, animacje wideo, treści internetowe, treści społecznościowe, display, raporty cyfrowe, PowerPoint, arkusze sprzedażowe, banery reklamowe, materiały sprzedażowe, komunikacja korporacyjna, projektowanie swagów, stoiska targowe, studia przypadków, infografiki, m.in.

 • 5+ years or more working as a professional designer (flexible on this if there is a strong resume/portfolio) - 5 lat lub więcej pracy w charakterze profesjonalnego projektanta (elastyczne podejście w tym zakresie w przypadku solidnego CV/portfolio)

 • Silnego, konceptualnego myślenia, który posiada szeroki zakres umiejętności projektowych

 • Ability to work effectively under pressure, prioritize multiple tasks and meet deadlines - Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, ustalania priorytetów dla wielu zadań i dotrzymywania terminów

 • English language level B2

O nas

LCP360 specializes in virtual marketing solutions to showcase space and increase online awareness. We have evolved to become a one-stop shop for custom 360 virtual tours, media integration, 3D rendering, and professional photography.

In late 2012, LCP360's high degree of skill earned us an invitation to participate as a Trusted Agency for the Google Maps Business View Program. Over the past two years, LCP360 has become one of the nation's largest agencies specializing in larger scale projects.

We are trusted by the largest real estate, hospitality, and healthcare companies in the world to digitally showcase, market, and map their properties.

Mission: We believe we are here to offer a great service and that will continue to be our goal. We focus on innovating and improving our products. We welcome the complex. We believe we need to own the technology behind our products so that we can be the leaders of our industry. We refuse to settle for less than excellence. We are LCP360.