Ta oferta pracy jest nieaktualna od 24 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Handlowiec

 • Siemianowice Śląskie, Chorzów, Bytom, Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 23.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Nowa Elektro Sp. z o.o. należąca do Liderów Branży Elektrotechnicznej poszukuje kandydata na stanowisko:

  Handlowiec
  Miejsce pracy: Siemianowice

  Zakres obowiązków:

  • Handlowa obsługa Klientów – praca stacjonarna
  • Nawiązywanie, budowanie i utrzymywanie relacji handlowych z klientami firmy (obsługa, doradztwo techniczne w zakresie asortymentu znajdującego się w ofercie handlowej)
  • Opracowywanie ofert handlowych
  • Współpraca z dostawcami

  Wymagania :

  • Wykształcenie minimum średnie – preferowane elektrotechniczne
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
  • Mile widziana znajomość branży elektrotechnicznej
  • Wysoka dynamika działania i zaangażowanie w powierzone zadania
  • Doskonała organizacja czasu pracy i umiejętność ustalania priorytetów
  • Umiejętność pracy w zespole

  W zamian oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Szeroki wachlarz świadczeń socjalnych (m. in ubezpieczenie grupowe PZU, pakiety medyczne i sportowe)
  • Dużą samodzielność oraz możliwość rozwoju w dynamicznym środowisku.
  • Stałe wynagrodzenie oraz system premiowy powiązany z osiąganymi wynikami sprzedażowymi
  • Udział w projektach rozwojowych, szkoleniach


  Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.
  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Wszystkie aplikacje muszą być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji .

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Nowa Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach, ul. Rolna 1, Tarnowo Podgórne (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) jest Nowa Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach, ul. Rolna 1, Tarnowo Podgórne, NIP: 779 22 31 060, REGON: 634572257, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS pod nr 0000202540.
  1. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celach rekrutacji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy. W tym celu administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenie.
  1. Ponadto, administrator gromadzi podane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe takie jak: numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie, zainteresowania, umiejętności. Przetwarzanie tych danych odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w takim sam sposób, w jaki została udzielona.
  1. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym na etapie rekrutacji, w przypadku zatrudnienia w wyniku procesu rekrutacji - przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji pracowniczej, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - do czasu jej wycofania. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
  1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.
  1. Ponadto w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  1. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  1. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług pocztowych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą.
  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.
  1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: [email protected] l lub pisemnie na adres: Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Rolna 1, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne. W ten sam sposób mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych .
  1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) jest Nowa Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach, ul. Rolna 1, Tarnowo Podgórne, NIP: 779 22 31 060, REGON: 634572257, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS pod nr 0000202540.
  1. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celach rekrutacji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy. W tym celu administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenie.
  1. Ponadto, administratorgromadzi podane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe takie jak: numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie, zainteresowania, umiejętności. Przetwarzanie tych danych odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w takim sam sposób, w jaki została udzielona.
  1. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym na etapie rekrutacji, w przypadku zatrudnienia w wyniku procesu rekrutacji - przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji pracowniczej, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - do czasu jej wycofania. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
  1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.
  1. Ponadto w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  1. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  1. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług pocztowych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą.
  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

  2. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: [email protected] l lub pisemnie na adres: Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Rolna 1, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne. W ten sam sposób mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych .
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.