Handlowiec Logistyki Kontraktowej

 • podlaskie
 • Specjalista
 • 03.06.2019
 • Ważna jeszcze 8 dni (do 03.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Silvan Logistics jest jednym
  z najszybciej rozwijających się
  przedsiębiorstw na rynku transportu
  chłodniczego w Polsce.
  Istniejemy od 2005 roku.
  Nasz zespół liczy ponad 180 specjalistów
  pracujących w oddziałach w Polsce i za granicą. 
  Handlowiec Logistyki Kontraktowej

  WYMAGANIA:

  • poparte sukcesami doświadczenia w realizacji projektów logistyki kontraktowej (magazynowej);
  • silna orientacja na cel;
  • wysokie zdolności organizacyjne;
  • umiejętność zarządzania priorytetami;
  • znajomość języka angielskiego (mile widziana);
  • czynne prawo jazdy.

  ZADANIA:

  • aktywne pozyskiwanie nowych klientów;
  • realizacja założonych planów sprzedażowych w zakresie usług logistycznych;
  • organizowanie i prowadzenia rozmów handlowych;
  • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb klientów;
  • współpraca z działami operacyjnymi w celu wypracowania optymalnych rozwiązań dla klientów i zapewnienia oczekiwanego poziomu obsługi;
  • przygotowywanie ofert handlowych.
  bottom
  Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.
  W tytule maila prosimy podać nazwę stanowiska oraz lokalizację, której zgłoszenie dotyczy. 
  Prosimy o zamieszczenie w treści CV dodatkowej klauzuli o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A."

  Jednocześnie informujemy, że wysyłając CV oświadcza Pan/i, iż został/a poinformowany/a o tym że:
   
  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego procesu rekrutacji jest Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A.
   
  2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
  3. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
   
  4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacji r.
   
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
   
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
   
  7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Wysyłając dokumenty, prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."

  Informujemy, że Administratorem danych jest Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. gen. T. Kutrzeby 16g/124. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.