Ta oferta pracy jest nieaktualna od 84 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Handlowiec

 • Rybnik, śląskie
 • Specjalista
 • 2018-09-25

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Handlowiec
   

  Jeśli:

  • mieszkasz na terenie dotkniętym szkodami górniczymi, w szczególności na terenie Jaworznicko- Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego (m.in. Jaworzna) lub Rybnickiego Okręgu Węglowego (m.in. Rybnik, Jastrzębie Zdrój) lub w ich okolicach,
  • z łatwością nawiązujesz kontakty i lubisz rozmawiać z ludźmi, a nawet im pomagać,
  • znasz wiele osób lub pracujesz jako handlowiec/ sprzedawca/ agent/ przedstawiciel… i masz swoich Klientów (lub potrafisz ich znaleźć),
  • chcesz mieć dodatkowe źródło przychodów…

  …to zapraszamy Cię do współpracy jako Handlowca

  reprezentującego cenioną śląską kancelarię prawną, od wielu lat pomagającą osobom poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowań za szkody będące następstwem ruchu zakładów górniczych (numer referencyjny: 34/RYB/2018).
   

  Do Twoich obowiązków będzie należało:

  • Pozyskiwania nowych klientów;
  • Prezentacja usługi kancelarii oraz oferowanego zakresu wsparcia;
  • Budowanie więzi z potencjalnymi klientami i utrzymywanie z nimi dobrych relacji;
  • Raportowanie działań sprzedażowych.

  Osobie zatrudnionej nasz Klient oferuje:

  • Pracę w formule B2B, która może być wykonywana jako dodatkowa lub stanowić główne źródło przychodu;
  • Nienormowany czas pracy w okolicach miejsca zamieszkania;
  • Możliwość regularnego podnoszenia kwalifikacji i profesjonalne wdrożenie w obowiązki;
  • Transparentny model współpracy (w tym wynagradzani) oparty na indywidualnym podejściu do współpracy,
  • Pracę u lidera rynkowego w swojej branży, który wygrał setki spraw dla swoich Klientów.

  Zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania swoich aplikacji (CV i list motywacyjny) za pomocą przycisku „Aplikuj” wraz z podaniem numeru referencyjnego i aktualnymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez INTENDI CONSULTING (Agencja Zatrudnienia nr  9816), Al. Korfantego 138, Katowice, w celu prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego przesłana aplikacja dotyczy i umieszczenia mojej aplikacji w bazie kandydatów, co pozwoli na kontakt w przypadku innych podobnych ofert w przyszłości.”

  Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji podmiotom trzecim – potencjalnemu pracodawcy, którego dotyczy prowadzony proces rekrutacyjny.”

  Zaaplikowanie na tę ofertę jest jednoznaczne z wyrażeniem powyższych zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetwarzania danych, opisanymi poniżej.

  „Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

  a) administratorem danych osobowych jest INTENDI CONSULTING TOMASZ SIKORA, Al. Korfantego 138, Katowice;

  b) dane kandydata przetwarzane będą w celu prowadzenia przez administratora danych postępowań rekrutacyjnych;

  c) podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

  d) dane kandydata mogą być przekazywane podmiotom trzecim – potencjalnym pracodawcom, zgodnie z profilem kandydata;

  e) kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

  f) kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;

  g) podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji i włączenia aplikacji do bazy kandydatów;

  h) kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;

  i) nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;

  j) dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.”