KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

 Od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane jako RODO.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w wykonaniu obowiązków tam zawartych, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INFOTEL SOFTWARE sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Rybackiej 7 lok. 404, 53-656 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000358619, NIP: 8992695020, REGON: 021280486, dane kontaktowe: numer telefonu: (71) 343 33 54, e-mail: [email protected],

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO- na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w usprawiedliwionym celu Administratora polegającym na ocenie Pani/Pana kompetencji i predyspozycji do pracy na danym stanowisku.

Informujemy również, że:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby uwzględnić Pani/Pana kandydaturę w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Handlowiec - Specjalista ds Sprzedaży

INFOTEL SOFTWARE Sp. z o.o.O firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ważna dzień
 • Umowa o pracę
 • Specjalista

INFOTEL SOFTWARE Sp. z o.o.

Firma informatyczna INFOTEL Software Sp. z o.o., producent programów medycznych: ProDentis, MEDICUS, FemMedis oraz Protetis, w związku ze swoim ciągłym rozwojem, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Handlowiec - Specjalista ds Sprzedaży

Miejsce pracy: Wrocław

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • udział w działaniach marketingowych promujących produkty firmy INFOTEL Software Sp. z o.o.
 • utrzymywanie dobrych kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i mailowych z klientami,
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
 • przygotowanie i udział w targach i konferencjach promujących programy medyczne,
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych
WYMAGANIA: 
 • wykształcenie: min licencjat,
 • wysokie predyspozycje i umiejętności sprzedażowe, 
 • mile widziane doświadczenie w zakresie rozmów i negocjacji handlowych,
 • umiejętność prowadzenia prezentacji,
 • wysoka kultura, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • umiejętność tworzenia opisów produktu i materiałów reklamowych,
 • zaangażowanie i nastawienie na wyniki,
 • uczciwość, odpowiedzialność i lojalność,
 • czynne prawo jazdy kat B
OFERUJEMY: 
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w młodym i ambitnym zespole
 • możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie 
 • umowę o pracę, możliwość stałego zatrudnienia
 • atrakcyjny system wynagrodzenia (stała podstawa + dodatkowa premia za wyniki)
 • narzędzia niezbędne do pracy

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku APLIKUJ.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
 
            Od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane jako RODO.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w wykonaniu obowiązków tam zawartych, informujemy, że:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INFOTEL SOFTWARE sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Rybackiej 7 lok. 404, 53-656 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000358619, NIP: 8992695020, REGON: 021280486, dane kontaktowe: numer telefonu: (71) 343 33 54, e-mail: [email protected],
 
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO- na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w usprawiedliwionym celu Administratora polegającym na ocenie Pani/Pana kompetencji i predyspozycji do pracy na danym stanowisku.
 
Informujemy również, że:
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby uwzględnić Pani/Pana kandydaturę w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Firma informatyczna INFOTEL Software Sp. z o.o., producent programów medycznych: ProDentis, MEDICUS, FemMedis oraz Protetis, w związku ze swoim ciągłym rozwojem, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Handlowiec - Specjalista ds Sprzedaży

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • udział w działaniach marketingowych promujących produkty firmy INFOTEL Software Sp. z o.o.
 • utrzymywanie dobrych kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i mailowych z klientami,
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
 • przygotowanie i udział w targach i konferencjach promujących programy medyczne,
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych
WYMAGANIA: 
 • wykształcenie: min licencjat,
 • wysokie predyspozycje i umiejętności sprzedażowe, 
 • mile widziane doświadczenie w zakresie rozmów i negocjacji handlowych,
 • umiejętność prowadzenia prezentacji,
 • wysoka kultura, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • umiejętność tworzenia opisów produktu i materiałów reklamowych,
 • zaangażowanie i nastawienie na wyniki,
 • uczciwość, odpowiedzialność i lojalność,
 • czynne prawo jazdy kat B
OFERUJEMY: 
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w młodym i ambitnym zespole
 • możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie 
 • umowę o pracę, możliwość stałego zatrudnienia
 • atrakcyjny system wynagrodzenia (stała podstawa + dodatkowa premia za wyniki)
 • narzędzia niezbędne do pracy
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku APLIKUJ.
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
 
            Od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane jako RODO.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w wykonaniu obowiązków tam zawartych, informujemy, że:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INFOTEL SOFTWARE sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Rybackiej 7 lok. 404, 53-656 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000358619, NIP: 8992695020, REGON: 021280486, dane kontaktowe: numer telefonu: (71) 343 33 54, e-mail: [email protected],
 
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO- na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w usprawiedliwionym celu Administratora polegającym na ocenie Pani/Pana kompetencji i predyspozycji do pracy na danym stanowisku.
 
Informujemy również, że:
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby uwzględnić Pani/Pana kandydaturę w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ogłoszenie archiwalne