Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Handlowiec – sprzedawca brzeszczotów

 • Rzeszów, podkarpackie
 • Specjalista
 • 17.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Międzynarodowa firma będąca wiodącym producentem traków taśmowych, brzeszczotów oraz innych urządzeń do obróbki drewna poszukuje osoby na stanowisko:
  Handlowiec – sprzedawca brzeszczotów
  Miejsce pracy: Rzeszów


  Zadania:

  • pozyskiwanie i obsługa klientów na danym terenie,
  • sprzedaż produktów firmy bezpośrednio z samochodu dostawczego,
  • negocjowanie warunków handlowych,
  • prowadzenie dokumentacji sprzedażowej, odbiór należności oraz nadzór nad ich terminowym spływem,
  • analiza i raportowanie comiesięcznej sprzedaży, rozliczanie stanów magazynowych,
  • przeprowadzanie szkoleń produktowych u klientów,
  • aktywny udział w imprezach wystawowych oraz seminariach organizowanych przez firmę.

  Wymagania:

  • predyspozycje do rozwoju w obszarze sprzedaży, doświadczenie handlowe będzie dodatkowym atutem,
  • dyspozycyjność do pracy na terenie Polski południowo- wschodniej,
  • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
  • kreatywność i samodzielność,
  • prawo jazdy kat. B,
  • wiedza techniczna będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • program emerytalny
  • profesjonalne wdrożenie w siedzibie naszej firmy oraz merytoryczne wsparcie Zespołu
  • komfortowe narzędzia pracy (telefon, laptop oraz samochód służbowy)
  • przyjazną i motywującą atmosferę pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego

  Oraz bogaty pakiet socjalny:

  • prywatną opiekę medyczną
  • naukę języków
  • zajęcia sportowe
  • karty przedpłacone na święta
  • prezenty świąteczne
  • pikniki rodzinne
  • wycieczki
  • wyjazdy do teatru
  • kartę lunch pass

  Za nadesłane aplikacje z góry dziękujemy. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i tym osobom udzielimy informacji zwrotnej.


  Poznaj naszą firmę – wejdź na www.woodmizer.pl

  Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i tym osobom udzielimy informacji zwrotnej.

                   

  Prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych w Wood-Mizer Indsustries Sp. z o.o.  prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. z siedzibą w Kole (62-600), ul. Nagórna 114 (zwaną dalej jako „Administrator”), danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]

  Kto jest Administratorem danych?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  firma Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. z siedzibą w Kole (62-600), ul. Nagórna 114 (zwana dalej jako „Administrator”); wpisana do rejestru przedsiębiorców   prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031050  

  Podstawa prawna dot. przetwarzania danych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych niż określone zostały w przepisach prawa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Czy Pani/Pana dane będą przekazywane poza Unię Europejską ?

  Administrator w niektórych przypadkach może przekazać niektóre dane do państwa trzeciego do podmiotów powiązanych kapitałowo z Administratorem. Dotyczy to wyłącznie państw, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub gdy przekazanie danych nastąpi z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO, albo gdy zajdą okoliczności i na zasadach o których mowa w art. 48 i 49 RODO.

  Komu przekazywane są Pani/Pana dane osobowe?

  W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane (udostępniane lub powierzone) innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne do wykonywania praw i obowiązków Administratora wynikających z umowy lub z mocy obowiązujących przepisów. Będziemy przekazywać dane wyłącznie:

  • podmiotom przetwarzającym (podwykonawcom), którym powierzymy przetwarzanie Pana/Pani danych, lub
  • podmiotom, w stosunku do których wyrazi Pan/Pani zgodę na udostępnienie danych, lub
  • innym odbiorcom danych, którym z mocy obowiązujących przepisów będzie przysługiwać prawo do pozyskania Pana/Pani danych np. organom państwowym

  Informacje na temat tego czy Pana/Pani dane zostały przekazane innemu podmiotowi, w jakiej formie i w jakim zakresie są dostępne bezpośrednio u Administratora.

  Z kim można się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

  We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

  Przez jaki czas są przetwarzane Pani/Pana dane ?

  Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego.

  W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.

  Czy podanie danych jest Pani/Pana obowiązkiem ?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Brak zgody na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

  Administrator nie będzie podejmować względem Pana/Pani żadnych decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) Pana/Pani danych osobowych, które mogłyby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływać.

  Jakie ma Pani/Pan prawa?

  Jako Administrator danych osobowych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania na warunkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach.

  Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi zgodnie z przepisami prawa.

  W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie Pana/Pani zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, żądania ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania dokonuje się poprzez kontakt mailowy pod adresem: [email protected]

  Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochronny danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.