Ta oferta pracy jest nieaktualna od 170 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Hardware Designer - electronic

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 04.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Ambient System Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą nowych technologii, działającą globalnie w branży SECURITY. Tworząc nasze produkty w obszarze systemów komunikacji audio wykorzystujemy zaawansowane technologie z obszaru elektroniki, IT i telekomunikacji. Nasze rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo w budynkach publicznych i komercyjnych, transporcie kolejowym i lotniczym czy obiektach przemysłowych.

  Poszukujemy osób, które z zaangażowaniem dążą do realizacji ambitnych celów, nie bojąc się trudności, a tym samym czerpiąc radość i satysfakcję z codziennej pracy stawiającej wiele wyzwań.

  Hardware Designer - electronic

  Miejsce pracy: Gdańsk Osowa

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie m.in. należało:

  • Projektowanie i opracowywanie układów elektronicznych (schemat, układ PCB)
  • Planowanie i przeprowadzanie testów funkcjonalnych, pomiary i testy wydajnościowe
  • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji produktu
  • Współpraca z inżynierami oprogramowania i konstruktorami,

  Wymagane wykształcenie:

  • Minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych (układy analogowe i cyfrowe)
  • Ugruntowana wiedza techniczna w zakresie projektowania układów elektronicznych o wysokiej niezawodności
  • Umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym (takimi jak oscyloskopy, zasilacze i generatory sygnałów)
  • Doświadczenie i dobra znajomość zasad projektowania układów PCB
  • Znajomość zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej i norm bezpieczeństwa
  • Dobra znajomość języka angielskiego (przynajmniej umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej).
  Ponadto wszyscy kandydaci muszą posiadać:
  • wyższe w zakresie elektroniki/telekomunikacji lub pokrewne
  Dodatkową zaletą będą umiejętności w zakresie:
  • Projektowania zasilaczy impulsowych
  • Znajomość środowiska LabView,
  • Tworzenia aplikacji opartych na mikrokontrolerach (32bit) i DDR2/3
  • Posługiwania się środowiskiem Altium Designer
  • Projektowania wzmacniaczy mocy audio (w szczególności klasy D),

  Oferujemy:

  • Udział w ciekawych i zaawansowanych projektach z dziedziny cyfrowego przetwarzania i transmisji sygnałów audio
  • Współpraca z doświadczonym zespołem
  • Wyzwania technologiczne na najwyższym światowym poziomie
  • Dofinansowanie do opieki medycznej
  • Konkurencyjne wynagrodzenie
  • Pakiet przeprowadzkowy
  Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy

  1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk
  • przez e-mail: [email protected]
  • telefonicznie: 58 345·51·95

  2. Zespół ds. ochrony danych osobowych
  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk
  • przez e-mail: [email protected]
  • telefonicznie: 58 345·51·95

  3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

  4. Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych
  W ramach rekrutacji możemy przeprowadzić określone testy dotyczące znajomości konkretnej dziedziny wiedzy i/lub określonych umiejętności. Takie testy mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

  5. Okres przechowywania danych osobowych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz lub przez rok od złożenia aplikacji, jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  6. Odbiorcy danych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
  naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami

  Prawo wycofania zgody
  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy.

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.