Oferta pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

• przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

• prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

INELO

Head of International Business Development

INELOO firmie

 • śląskie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 10 lut 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
This role will be responsible for new geographical market development, the execution of sales strategies and the execution of the annual budget. Responsibility will cover roll-out of SaaS product across selected EU markets.
Head of International Business Development
Inelo Group brings together the OCRK, INELO and GBOX brands that offer solutions for transport companies and enforcement authorities. With 18 years of experience and 450 employees. Inelo is present in 20 EU markets. For years, it has been leading the way in setting new standards among competition. The combined industry leaders’ experience guarantees the highest quality of business process support solutions. The wide range of offered products ensures safety and meets even the most individual expectations. Experts from Inelo have also broad experience and provide trainings for transportation companies, inspections, polices and other enforcement authorities.

Essential duties:

 • Build and execute go-to market strategy for new Inelo SaaS p roduct for selected European markets, Develop targets and business plans for individual market
 • Responsibility for delivering international revenues
 • Manage internal team
 • Manage regional distributors and build local partnerships to secure profitable contracts and support their activities to develop brand awareness
 • Looking for new business opportunities and acquiring new clients
 • Comprehending individual local markets and adjusting the s trategy/business plan accordingly
 • Ensuring successful execution of sales p rocesses
 • Maintaining strong and continuous customer relations
 • Collaborate with other departmen ts to ensure continuous product development and proper communication

Job requirements:

 • Min. 3 y ears of solid in ternational sales e xperience across EU markets
 • High internet affinity, experience in imp lementing online sales s trategies
 • Experience in business negotiations
 • Fluent English
 • Command of oth er EU lan guage would be an adv antage
 • Excellent communication and interpersonal skills as w ell as p resentation competence
 • Leadership capabilities, e.g. team development, coaching
 • Ability to work in an in ternational and multicultural environment
 • Familiarity with onlin e B2B sales an d SaaS mod els
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego prosimy kierować za pomocą przycisku aplikowania.
 
aplikuj
Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
This role will be responsible for new geographical market development, the execution of sales strategies and the execution of the annual budget. Responsibility will cover roll-out of SaaS product across selected EU markets.
Head of International Business Development

Essential duties:

 • Build and execute go-to market strategy for new Inelo SaaS p roduct for selected European markets, Develop targets and business plans for individual market
 • Responsibility for delivering international revenues
 • Manage internal team
 • Manage regional distributors and build local partnerships to secure profitable contracts and support their activities to develop brand awareness
 • Looking for new business opportunities and acquiring new clients
 • Comprehending individual local markets and adjusting the s trategy/business plan accordingly
 • Ensuring successful execution of sales p rocesses
 • Maintaining strong and continuous customer relations
 • Collaborate with other departmen ts to ensure continuous product development and proper communication

Job requirements:

 • Min. 3 y ears of solid in ternational sales e xperience across EU markets
 • High internet affinity, experience in imp lementing online sales s trategies
 • Experience in business negotiations
 • Fluent English
 • Command of oth er EU lan guage would be an adv antage
 • Excellent communication and interpersonal skills as w ell as p resentation competence
 • Leadership capabilities, e.g. team development, coaching
 • Ability to work in an in ternational and multicultural environment
 • Familiarity with onlin e B2B sales an d SaaS mod els
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego prosimy kierować za pomocą przycisku aplikowania.
 
Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Inelo Group brings together the OCRK, INELO and GBOX brands that offer solutions for transport companies and enforcement authorities. With 18 years of experience and 450 employees. Inelo is present in 20 EU markets. For years, it has been leading the way in setting new standards among competition. The combined industry leaders’ experience guarantees the highest quality of business process support solutions. The wide range of offered products ensures safety and meets even the most individual expectations. Experts from Inelo have also broad experience and provide trainings for transportation companies, inspections, polices and other enforcement authorities.

Ogłoszenie archiwalne