Location: Warsaw
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dalej jako „Net Credit”).
 
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Net Credit procesów rekrutacyjnych.
 
W ramach trwającej rekrutacji Net Credit przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy. W zakresie danych niewskazanych w przepisach Kodeksu pracy Net Credit przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest również podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe zostaną również usunięte w przypadku, gdy wycofa Pan/Pani wcześniej wyrażoną zgodę.
 
W sytuacji, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia wyrażenia przez Pana/Panią zgody. Net Credit może przekazać Pana/Pani dane osobowe podmiotom trzecim takim jak partnerzy biznesowi wspomagający NetCredit w prowadzeniu, lub obsłudze procesów rekrutacyjnych, świadczeniu usług outsourcingu pracowniczego (np.: agencje zatrudnienia, firmy outsourcingowe, spółki udostępniające systemy informatyczne), i innych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również inne spółki z grupy kapitałowej Net Credit, w zakresie w jakim wynika to z wymogów korporacyjnych. Przekazanie Pana/Pani danych osobowych do wskazanych kategorii odbiorców zawsze odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów.
 
W związku z wymogami korporacyjnymi Net Credit Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (w szczególności Republika Łotewska). Net Credit zapewnia, że przekazanie danych osobowych do państw trzecich będzie posiadało odpowiednią podstawę prawną (np. Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską, Wiążące Reguły Korporacyjne). Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego zwracając się ze swoim żądaniem na adres e-mail [email protected] Dane zostaną udostępnione w formie elektronicznej na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.
 
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 
W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.
 
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail ([email protected]) lub pisemnie (na adres siedziby spółki Net Credit).
 
[ ]Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Net Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. życiorys, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej, w zakresie szerszym niż wynika on z przepisów Kodeksu pracy, do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
TWINO

Head of Sales and Marketing

TWINOO firmie

TWINO

Prosta 68

Warszawa

top

Head of Sales and Marketing


Location: Warsaw

Responsibilities

 • Build, plan and implement the overall marketing strategy.
 • Manage the strategy in order to achieve expected sales results and revenue.
 • Prepare sales and budget forecasts, afterwards achieve the targets.
 • Take part in development of current products and implementation of new solutions on PL market.
 • Develop new and existing sales channels: offline and online.
 • Anticipate sales performance trends.
 • Build brand awareness and good reputation of TWINO Group and it’s products in Poland.
 • Conduct regular market research.
 • Lead a team of marketing professionals, ensuring marketing operations excellence across the funnel.
 • Manage cooperation with internal and external partners.

Requirements

 • Min. 3 years of experience in a marketing, digital marketing or ecommerce leadership role.
 • Experience in hands-on campaign planning and management.
 • In depth knowledge of different digital marketing channels.
 • Good knowledge and experience with online marketing tools and best practices.
 • Excellent knowledge of e-commerce processes.
 • Experience in leading a marketing team of 5 or more people.
 • Strong leadership skills, focus on achieving goals and sales targets.
 • Sense of ownership and pride in your performance and its impact on company’s success.
 • Critical thinker and problem-solving skills.
 • Good time-management skills.
 • Great interpersonal and communication skills.
 • English skills on B2/C1 level.
 • Good knowledge of MS Office and google analytics.
 • MA in Marketing, Digital technologies or similar relevant field.

We offer

 • Work with a young, dynamic and passionate team awarded with the Quality Service Star three times (2018, 2019, 2020).
 • The possibility of implementing interesting projects.
bottom

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pan/Pani po kliknięciu w przycisk „Aplikuj”.

 
Pełna treść zgody i informacji po kliknięciu buttona „Aplikuj”.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pan/Pani po kliknięciu w przycisk „Aplikuj”.
Head of Sales and MarketingNumer ref.: Location: Warsaw

Responsibilities

 • Build, plan and implement the overall marketing strategy.
 • Manage the strategy in order to achieve expected sales results and revenue.
 • Prepare sales and budget forecasts, afterwards achieve the targets.
 • Take part in development of current products and implementation of new solutions on PL market.
 • Develop new and existing sales channels: offline and online.
 • Anticipate sales performance trends.
 • Build brand awareness and good reputation of TWINO Group and it’s products in Poland.
 • Conduct regular market research.
 • Lead a team of marketing professionals, ensuring marketing operations excellence across the funnel.
 • Manage cooperation with internal and external partners.

Requirements

 • Min. 3 years of experience in a marketing, digital marketing or ecommerce leadership role.
 • Experience in hands-on campaign planning and management.
 • In depth knowledge of different digital marketing channels.
 • Good knowledge and experience with online marketing tools and best practices.
 • Excellent knowledge of e-commerce processes.
 • Experience in leading a marketing team of 5 or more people.
 • Strong leadership skills, focus on achieving goals and sales targets.
 • Sense of ownership and pride in your performance and its impact on company’s success.
 • Critical thinker and problem-solving skills.
 • Good time-management skills.
 • Great interpersonal and communication skills.
 • English skills on B2/C1 level.
 • Good knowledge of MS Office and google analytics.
 • MA in Marketing, Digital technologies or similar relevant field.

We offer

 • Work with a young, dynamic and passionate team awarded with the Quality Service Star three times (2018, 2019, 2020).
 • The possibility of implementing interesting projects.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pan/Pani po kliknięciu w przycisk „Aplikuj”.

 
Pełna treść zgody i informacji po kliknięciu buttona „Aplikuj”.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pan/Pani po kliknięciu w przycisk „Aplikuj”.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne