Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Health Focal Point Specialist

Premiere Urgence Internationale

 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o dzieło
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • rekrutacja zdalna
 • запрошуємо працівників з України
ukrainian-friendly-overlay
Запрошуємо працівників з України
Роботодавець відкритий для працевлаштування громадян України

Twój zakres obowiązków

 • Praca w obrębie “Blue Dot”

 • Znajdowanie odpowiednich informacji o wszystkich usługach dostępnych dla uchodźców ukraińskich i obywateli państw trzecich

 • Przekazywanie beneficjentom dokładnych informacji na temat istniejących usług zdrowotnych

 • Identyfikacja osób o szczególnych potrzebach i informowanie ich o usługach zdrowotnych

 • Omawianie złożonych przypadków z kierownikiem projektu i/lub koordynatorami w celu znalezienia najwłaściwszych rozwiązań dla beneficjentów znajdujących się w trudnej sytuacji

 • Współpraca z psychologiem i pracownikiem socjalnym pracującymi w „Blue Dot” w celu zapewnienia pewnego poziomu ciągłości opieki

 • Kierowanie krytycznych przypadków, zgodnie z najlepszym interesem osoby, do służb wewnętrznych i/lub zewnętrznych

 • Realizacja zasady włączenia ochrony do głównego nurtu polityki poprzez upewnienie się o udziale osób, zgodnie z celami projektu, wiekiem i płcią

 • Gromadzenie i przekazywanie danych związanych z aktywnościami, zespołowi zarządzającemu projektem

 • Uczestniczenie w zacieśnianiu współpracy ze wszystkimi partnerami innymi podmiotami zaangażowanymi w projekt

 • Regularne spotkania z Project Menagerem w celu sprawozdań

 • Uczestniczenie w wewnętrznych spotkaniach zespołu PUI, zgodnie z wymaganiami kierownika projektu

 • Uczestniczenie w kursach szkoleniowych, seminariach i warsztatach służących wymianie najlepszych praktyk, organizowanych przez zespół projektowy i/lub innych partnerów

Nasze wymagania

 • Dyplom w dziedzinie zdrowia lub ukończenie studiów w zakresie zdrowia publicznego

 • Doświadczenie w pracy jako pracownik służby zdrowia

 • Rozległa wiedza na temat publicznego i prywatnego sektora ochrony zdrowia

 • Umiejętność szybkiego znalezienia informacji o usługach zdrowotnych dostępnych w Polsce dla uchodźców oraz obywateli państw trzecich.

 • Umiejętność zachowania poufności

 • Wykazane umiejętności interpersonalne oraz szacunek dla osób o szczególnych potrzebach

 • Znajomość języka polskiego

 • Chęć pracy w wielokulturowym środowisku

 • Umiejętność pracy w stresującym środowisku

 • Powaga oraz doskonały zmysł analizy

 • Dokładność I zdolność do rygorystycznej pracy

 • Umiejętność rozwiązywania problemów

 • Umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania pozytywnych relacji w pracy

 • Wysoki poziom reaktywności, nawiązywania kontaktów i budowania pozytywnych relacji w pracy

 • Wrażliwość na sprawy humanitarne

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy z NGO

 • Znajomość języka angielskiego / ukraińskiego

Informacje Ogólne

Première Urgence Internationale (PUI) jest pozarządową organizacją non-profit. Nasze zespoły angażują się we wspieranie ofiar marginalizacji i wykluczenia ludności cywilnej, lub dotkniętych klęskami żywiołowymi, wojnami i załamaniami gospodarczymi, poprzez odpowiadanie na ich podstawowe potrzeby.

Naszym celem jest udzielenie pomocy doraźnej osobom wysiedlonym, aby pomóc im odzyskać godność i odzyskać samowystarczalność.

Stowarzyszenie prowadzi średnio 200 projektów rocznie w następujących sektorach interwencji: bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie, żywienie, budowa i renowacja infrastruktury, woda, urządzenia sanitarne, higiena i odbudowa godpodarki. PUI udziela pomocy około 7 milionom ludzi w 21 krajach – w Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej oraz we Francji.

Data Rozpoczęcia: NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE

Czas trwania umowy: DO 30/09/2022

Ten opis stanowiska może w przyszłości podlegać modyfikacjom, w zależności od rozwoju działalności.

Zmiany te zostaną następnie zdefiniowane i omówione między pracownikiem a Première Urgence Internationale.

Ogólnie rzecz biorąc pracownik będzie podejmował wszelkie działania niezbędne dla prawidłowego rozwoju działalności Premiere Urgence Internacionale w Polsce w ramach swoich zadań i obowiązków oraz warunków prawnych wynikających z przepisów prawa pracy.