Ta oferta pracy jest nieaktualna od 213 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Help Desk Agent

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Help Desk Agent
   • Fujitsu is the leading Japanese information and communication technology (ICT) company that enables customers to capitalize on digital opportunities with confidence, by helping them to balance robust ICT and digital innovation. Fujitsu’s full portfolio of products, solutions and services gives its customers a competitive advantage in the era of digital transformation. Approximately 156,000 Fujitsu people support customers in more than 100 countries. We use our experience and the power of ICT to shape the future of society with our customers. Fujitsu Limited (TSE: 6702) reported consolidated revenues of 4.7 trillion yen (US$41 billion) for the fiscal year ended March 31, 2016. For more information, please see http://www.fujitsu.com
  • Zakres obowiązków:
   • Rozwiązywanie zgłaszanych incydentów, bądź ich eskalowanie do innych wydziałów technicznych klienta.
   • Udzielanie informacji w zakresie usług świadczonych przez centrum wsparcia.
   • Przyjmowanie i rejestrowanie wszystkich zgłoszeń napływających drogą telefoniczną i elektroniczną.
   • Przeprowadzenie wstępnej analizy zgłoszeń, właściwa ich klasyfikacja i kategoryzacja, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
   • Przeprowadzenie wstępnej diagnozy oraz rozwiązanie Incydentów, których obsługa leży w zakresie obowiązków komórki HelpDesk.
   • Przekazywanie rozwiązań Incydentów za pomocą dostarczania instrukcji postępowania drogą elektroniczną lub telefoniczną, realizację rozwiązań incydentów poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu do stacji roboczych użytkowników.
   • Eskalowanie zarejestrowanych Incydentów do odpowiednich działów technicznych, których rozwiązanie nie należy do obowiązków komórki HelpDesk.
   • Tworzenie i aktualizacja zapisów bazy wiedzy tworzonej w oparciu o doświadczenia wynikające z rozwiązywania Incydentów i realizacji zleceń standardowych.
  • Wymagane kwalifikacje:
   • Wykształcenie minimum średnie o profilu informatyka lub elektronika lub telekomunikacja lub automatyka lub mechatronika.
   • Doświadczenie w realizacji usługi polegającej na świadczeniu wsparcia technicznego , w zakresie rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem wykorzystywanych przez pracowników sprzętu komputerowego, aplikacji lub oprogramowania powyżej 12 miesięcy.
   • Posiadanie co najmniej jednego certyfikatu potwierdzającego wiedzę z zakresu instalacji lub konfiguracji lub utrzymania systemu operacyjnego Microsoft Windows 7, lub Microsoft Windows 8, lub Microsoft Windows 10, lub certyfikatu potwierdzającego wiedzę z zakresu Microsoft Office (dla pakietów nie starszych niż MS Office 2010) na poziomie MOS lub wyższym.
   •  Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzona certyfikatem.
  • Wymagane umiejętności:
   • Znajomość systemów operacyjnych oraz środowiska Windows 7,10.
   • Znajomość aplikacji biurowych klasy MS Office 2007 i wyższych.
   • Znajomość zagadnień związanych z użytkowaniem poczty elektronicznej opartej o system MS Exchange 2013/2016.
   • Znajomość zagadnień związanych z systemem katalogowym systemów operacyjnych MS Windows 2008, MS Windows 2012.
   • Znajomość usług LDAP oraz Active Directory.
   • Umiejętność posługiwania się narzędziami zdalnego dostępu.
   • Znajomość technologii mobilnych, w tym technologii BlackBerry.
   • Znajomość obsługi komputerowych urządzeń peryferyjnych.
   • Znajomość obsługi urządzeń i systemów multimedialnych i wideokonferencyjnych.
   • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach informatycznych.
   • Doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami klasy ITSM.
  • Oferujemy:
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
   • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.
   • Szeroki pakiet benefitów.
   • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia
   • Miłą i przyjazną atmosferę w zespole.
  Więcej informacji o spółce : pl.fujitsu.com
   

  Zainteresowanych udziałem w procesie rekrutacyjnym prosimy o umieszczenie w aplikacji stosownej klauzuli zgody wg poniższego wzoru:

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 137, moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Help Desk Agent, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Niejszym informujemy, że :

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-211), przy ul. Jutrzenki 137;
  • kontakt z osobą realizującą w Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]) lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”;
  • przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w aplikacji odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Fujitsu Technology Solutions, z którymi Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji.
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazane do:

  o    Izraela, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

  o    Japonii, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;

  o    Posiadają Państwo prawo do uzyskania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.;

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu złożenia aplikacji;
  • przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:
  • dostępu;
  • sprostowania;
  • usunięcia.
  • ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych;
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  • przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
  • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.